1d klasės mokiniai dalyvavo Lietuvos mokinių kūrybinių darbų konkurse „Dviratis mano draugas“. Jie piešė piešinius, kuriuose atsispindėjo vaikų žinios apie saugų elgesį ir vasariškos nuotaikos.

           Projektas, skirtas vaikų vasaros užimtumui, finansuojamas Elektrėnų savivaldybės Švietimo ir ugdymo programos lėšomis, skirta 850,00 Eur.

             Tikslas – plėtoti vaikų pozityvios socializacijos galimybes, sudarančias sąlygas ugdymuisi, saviraiškai, bendravimui, dalyvavimui ir į(si)traukimui į prasmingą veiklą.

          Įgyvendinant šį tikslą bus siekiama gerinti mokinių emocinę savijautą, įtraukiant juos į kūrybines veiklas, plėsti socialinį vaiko patyrimą, sudarant saugią ir sveiką ugdymosi aplinką mokykloje. Mokiniai dalyvaus praktinėje-edukacinėje veikloje „Emocijos, jų valdymas, nesuvaldymo pasekmės” bei grupiniuose žaidimuose-užsiėmimuose, kuriuose naudosime edukacines priemones, skirtas gerinti mokinių emocinę savijautą.

Socialinė pedagogė R. Mikalauskienė

           Projektas skirtas vaikų vasaros užimtumui, finansuojamas Elektrėnų savivaldybės Švietimo ir ugdymo programos lėšomis, skirta 900,00 Eur.

           Projekto tikslas – plėtoti vaikų pozityvios socializacijos galimybes, sudarančias sąlygas ugdymuisi, saviraiškai, bendravimui, dalyvavimui ir į(si)traukimui į prasmingą veiklą.

           Įgyvendinant šį tikslą bus siekiama gerinti mokinių emocinę savijautą, įtraukiant juos į kūrybines / prevencines veiklas. Mokiniams bus pasiūlyta daug ir įvairių užsiėmimų: atliks kūrybines užduotis, sportuos, žaids, pieš, gamins odinius knygų skirtukus, aplankys Liaudies buities muziejų Rumšiškėse, pasigrožės alpakomis Trakų alpakų ūkyje. 

                Projekto įgyvendinimo metu organizuosime netradicines veiklas mokiniams, sieksime juos aktyvinti ir įtraukti į visų veiklų organizavimą. 

Socialinė pedagogė R. Mikalauskienė

      Gegužės 15-oji  Šeimos diena. Mūsų mokyklos bendruomenė šią dieną vykdydavo projektą Tėvų diena  būdavo smagu, kai tėveliai, seneliai, kiti giminaičiai vesdavo pamokas, dieną vainikuodavo koncertas, vaikų spektakliai. 

     Šiemet – KITAIP! Šiais metais pamokas vedėme visi! Visi buvome, tarsi DIDELĖ ŠEIMA. Būkime laimingi! Būkime atsakingi vieni už kitus! Mylėkime ir branginkime savo artimuosius!

        3b klasės vaikai kartu su savo tėveliais ir mokytoja Andra dalinasi „Mano šeima“ akimirkomis.

Ir einu tais tiltais į tave,
Lietuva – trys tyro aukso dulkės!
Ir skaitau: – Tėvyne, be tavęs
Tuščias ir beprasmis šis pasaulis.
                 Bernardas Brazdžionis

           Kovo 11-oji – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena – didžiausia lietuvių tautos šventė.

          Ta proga mokiniai kūrė eilėraščius apie Lietuvą. Trečių klasių mokiniai savo piešiniais papuošė mokyklą ir surengė koncertą, į kurį pakvietė mokyklos bendruomenę. 

          Mokyklos direktorė V. Stanislovaitienė pasveikino visus su švente, palinkėjo kuo labiau pažinti savo kraštą, pajusti lietuviškos dainos ir žodžio grožį.

        Trečiokai šoko, deklamavo eilėraščius, skambėjo jaudinančios dainos apie Lietuvą. Žiūrėjome filmą Neregėta Lietuva“.

            Visų mokinių rankose buvo geltonos, žalios, raudonos spalvų širdelės. Kaip jūra jos bangavo pagal dainų melodijas. Salėje sklandė pakili ir džiaugsminga nuotaika.

             Dėkojame muzikos mokytojoms: G. Takarauskaitei, J. Špikienei, šokių mokytojai A. Pačėsienei už išmokytas dainas ir šokius. 

          Norisi tikėti, kad kiekvieno vaikučio širdelė pajuto, kokia graži ir nepakartojama mūsų Tėvynė, kuri yra mažytė viso pasaulio dalelė.

                           A. Cibulskienė, A. Kumeliauskaitė, R. Gervienė, R. Venskienė, L. Česonienė

       Kovo 5 dieną Elektrėnų pradinėje mokykloje vyko 3–4 klasių mokinių matematikos olimpiados pirmasis etapas. Į jį susirinko 20 mokinių, atstovaujančių savo klases. Olimpiados tikslas – sudominti mokinius matematika, lavinti loginį mąstymą, skaičiavimo įgūdžius. Vaikams buvo paruoštos nelengvos užduotys. Jas atlikus ir suskaičiavus balus, buvo išaiškinti nugalėtojai.

          Į antrą matematikos olimpiados etapą, kuris vyks kovo 25 dieną Elektrėnų savivaldybės salėje,  pateko ketvirtų klasių mokiniai: Simonas Ščiuka, Rėjus Vaitiekūnas, Nojus Šimonutis, Karolina Jakelytė, Vakaris Simonovičius.

         Trečių klasių atstovai: Ignė Toropovaitė, Gustė Venskutonytė, Titas Janavičius, Andrius Mališauskas, Martynas Bocko.

          Linkime jiems didelės sėkmės!

                                          Matematikos būrelio mokytoja R. Bliujienė

          Užgavėnės – viena smagiausių ir visų labiausiai mėgstamų kalendorinių švenčių.

          Vasario 25 d. mūsų mokykloje buvo švenčiamos Užgavėnės. Nuo pat ryto Dainavimo“ būrelio vaikai su mokytojomis, pasipuošę įvairiomis kaukėmis: čigonais, velniais, meškomis, vilkais, giltinėmis ir daktarais, aplankė kiekvieną klasę. Jie linkėjo visiems gražių dienų, gero derliaus ir sveikatos.

       Vėliau šventė persikėlė į mokyklos kiemą, kuriame buvo šokami įvairūs Užgavėnių rateliai, dainuojamos linksmos dainos. Smagiausia šventės dalis  Morės deginimas. Mokyklos kieme deganti Morė kėlė susižavėjimo šūksnius.

           Mokiniai išvijo žiemą 

Mokytojos:

Biruta Surdokienė, Giedrė Takarauskaitė