ŠVIETIMO PAGALBOS SPECIALISTAI

      Švietimo pagalba – tai specialistų (socialinio pedagogo, psichologo, specialiojo pedagogo, logopedo, mokytojo padėjėjo) teikiama pagalba mokiniams, jų tėvams/globėjams, mokytojams, švietimo teikėjams.