Mokyklos administracija

Direktorė
Virginija Stanislovaitienė
Telefonas:  (8 528) 36778
El. paštas:
 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Ingrida Mačionytė

Telefonas:  (8 528) 36778
El. paštas: elektrenupradine@gmail.com

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Angelė Pačesienė

Telefonas:  (8 528) 36778
El. paštas:

 

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams
Lina Čugunovienė

Telefonas:  (8 528) 36778
El. paštas:

 

Vyriausioji buhalterė

Inga Mirinavičienė

Telefonas: (8 528) 36020
El. paštas: