Šią vasarą Elektrėnų pradinėje mokykloje vėl skambėjo vaikų klegesys. Birželio 14–23 dienomis vyko dienos vaikų vasaros poilsio stovykla „Vasara kartu I“. Projektas „Vasara kartu I“, iš dalies finansuotas Elektrėnų savivaldybės Švietimo ir ugdymo programos lėšomis.

Stovyklos tikslas – skatinti turiningą vaikų vasaros užimtumą, sudarant sąlygas vaikų saviraiškai, fiziniam aktyvumui, įvairiapusiam ugdymui.

Stovyklautojai apsilankė Elektrėnų savivaldybės literatūros ir meno muziejų, Elektrėnų savivaldybės viešąją biblioteką, išbandė jėgas „Diskgolfo“ parke. Taip pat dalyvavo keliose edukacijoje. Edukacijos „ Druskos kelias: nuo seniausių iki šių laikų“ metu, mokiniai sužinojo apie druskos istoriją, ištyrė jos savybes,  susipažino su druskos panaudojimu buityje, pramonėje ir kitose srityse, pasigamino spalvotą druską ir suvenyrą iš jos. Kitoje edukacijoje „Žemė - gyvybės planeta“ sužinojo iš ko sudaryta mūsų Žemės planeta, ko reikia, kad žemėje egzistuotų gyvybė, kas yra oras ir t.t. Vaikai pasinerė į įdomų mokslo pasaulį ir atliko smagius eksperimentus su sausu ledu. 

Stovyklautojai buvo aktyvūs, draugiški, ištvermingi. Susirado naujų draugų ir patyrė daug neišdildomų įspūdžių. Savo atsiliepimuose vaikai rašė, kad stovyklauti patiko, nes buvo daug pramogų, staigmenų.

Esame dėkingi pedagogams, dirbusiems stovykloje ir projekto partneriams - Ekeltrėnų savivaldybės viešajai bibliotekai, Elektrėnų diskgolfo parkui, Elektrėnų savivaldybės literatūros ir meno muziejų, sugalvojusiams ir suorganizavusiems vaikams daug įvairių ir įdomių veiklų, kuriose jie galėjo save išbandyti ir artasti.

L. Čugunovienė,

R. Mikalauskienė,

E. Narakienė,

A. Pačėsienė,

J. Pėtnyčienė,

R. Sendzikienė,

E. Volosevičienė,

Elektrėnų pradinė mokykla

Birželio 7 d. 1d klasės mokiniai lankėsi Elektrėnų meno mokykloje, kurioje buvo organizuojama Menų diena.

Vaikus pasitiko mokyklos pedagogai. Jie supažindino su  mokyklos erdvėmis, kuriose, mokyklą lankantys mokiniai piešia, lipdo ar užsiima kita kūrybine veikla. Vėliau mokiniai tęsė susipažinimo ekskursiją grupėmis. Klasėse laukė mokytojai, kurie žaismingai pristatė muzikos instrumentus, kuriais grojama šioje mokykloje. Vaikai išgirdo fortepijono, akordeono, pučiamųjų instrumentų skambesį,turėjo galimybę patys jais pagroti, o su dainavimo mokytojažaismingai  padainuoti daineles.

Vaikams veikla labai patiko ir atsirado nemažai norinčių, nuo kitų metų,  lankyti Meno mokyklą. Žinoma, visa tai dar turės vaikai  aptarti su savo tėveliais.Labai tikiuosi, kad šis noras neišblės, nes klasėje  jau yra lankančių šią mokyklą mokinių, o nuo kitų metų, manau, jų bus dar daugiau.

                                                                                                                               1 d kl. mokytoja R.Venckienė

Birželio 8 d. mokykloje vyko Knygos diena. Kas gi gali būti prasmingiau, negu šią dieną paimti į rankas knygą ir panirti į jos stebuklingą pasaulį. Mokiniai šią dieną ne tik skaitė, bet pasinėrė į įvairiausias veiklas susijusias su knygomis:

Pirmų klasių mokiniai žiūrėjo video medžiagą ,,Kaip gimsta knyga“, po to aptarė, ką naujo ir įdomaus sužinojo vaikai. Video medžiagoje vaikai pamatė ir sužinojo ne tik kaip gimsta knygos, bet  kas ir kaip  gali tapti rašytoju, kaip susirgusią knygelę galima pagydyti.  Kiekviena pirma klasė kūrė, gamino skirtingo pobūdžio knygeles ir skirtukus: apie Lietuvą, mažiausias knygeles, įvairių darbelių, gimtadienio knygeles ir skaitomiausias vaikų knygeles su pagrindine informacija ir iliustracijomis: 1d. klasės vaikai turėjo atsinešę savo skaitomą knygą, mokėsi pildyti ,,Knygos pasą“ (autorius, pavadinimas, leidykla, dailininkas, išleidimo metai), piešė iliustracijas ir sudarė klasės knygą ,,1d klasės skaitomiausios knygos“. 1c klasės mokiniai rašė knygą apie Lietuvą. Joje galima rasti Lietuvos žemėlapį, kur pažymėtos valstybės sienos, upės, Baltijos jūra, didieji miestai. Mokiniai nupiešė ir į knygą įdėjo žymiausias Lietuvos vietas. 1b klasės mokiniai gamino mažas knygutes ir knygų skirtukus. 1f klasės mokiniai gamino kelias knygeles: iš visų šiais mokslo metais padarytų darbų knygą „Mano pirmoji knyga", „Gimtadienio sveikinimai", „Dvibalsių" ir "Taisyklių " knygeles. 1e  vaikai atsinešė ir pristatė klasės draugams savo mėgstamas knygeles. Vėliau jas kas skaitė,  gamino joms skirtukus,  bandė pasigaminti mažiausią savo knygelę.

                      2a klasės vaikai klausė ir skaitė pasaką „Eglė žalčių karalienė“, aptarė, atliko užduotis grupėse. Skaitė pasakos „Ežys eina mielių“ pradžią ir pabaigą. Vaikai patys sukūrė pasakos pagrindinę dalį ir sugalvotus ežiuko nuotykius pavaizdavo savo pagamintuose knygiukuose. 2b klasės mokiniai vykdė projektą „Eglė žalčių karalienė“. Vaikai skaitė, klausė pasakos ir iliustravo – taip sukurdami bendrą knygelę. Atlikę šią užduotį, pristatė savo skaitomą knygą draugams. 2d klasės mokiniai šią dieną į mokyklą atsinešė mėgstamiausią knygą ir pristatė draugams, iliustravo ją. Aptarę, kad knygas galima skaityti ne tik klasėje ar namuose, susirado skaitymo erdves mokyklos kieme ir skaitė draugo rekomenduotą knygą.  2e klasės vaikai su draugais baigė skaityti O. Proislerio knygą „Mažasis vandenis“ klasėje bei mokyklos kieme. Aptarė įdomiausius knygos įvykius, pagrindinius veikėjus, pasidžiaugė bendrai perskaityta pirmąja grožinės literatūros knyga, iliustravo ją.

                      3 klasių mokiniai skaitė pasirinktas knygas, piešė joms iliustracijas, rašė mintis apie knygas ir skaitymą, kūrė bendrą knygą iš iliustracijų.

Patys vyriausi mokyklos mokiniai tapo animatoriais ir kūrė filmukus. Gamino knygelės viršelius. Domėjosi rekomenduojamomis penkiomis knygomis temai „Linksma knyga".

1-3 klasių mokiniai padovanojo mokyklai daug įdomių knygų, kurias bus galima rasti mūsų bibliotekos lentynose ir skaityti.

                      Skaitymas protui yra tas pats, kas fizinis lavinimas kūnui. (Dž. Adisonas)

                                                                                                                               1-4 klasių vadovai

Gegužės 31 d. 3d klasės mokiniai dalyvavo pirmojoje finansinio raštingumo viktorinoje “Daugiau nei pinigai”, skirtoje pradinių klasių mokiniams. Viktoriną organizavo Lietuvos Junior Achievement - pirmoji Lietuvoje nevyriausybinė organizacija, beveik 30 metų sėkmingai įgyvendinanti progresinio ekonominio švietimo, verslumo ugdymo, finansinio raštingumo ir ugdymo karjerai programas bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose ir aukštosiose mokyklose.

                      Ši viktorina  vyko tiesiogiai nuotoliniu būdu Kahoot žaidimų platformoje. Mokiniai  turėjo įveikti 3 finansinio raštingumo lygius, kuriuose reikėjo atsakyti į 5 klausimus (iš viso 15 klausimų).

Vaikai išbandė savo jėgas, patyrė puikių emocijų ir, žinoma, sužinojo daug naujų dalykų.

                                                                       Mokytoja Elena Volosevičienė

 

RESPUBLIKINĖ PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ VIRTUALI KOLIAŽŲ PARODA-KONKURSAS

„ANT MOKYKLOS STOGO“

            Elektrėnų pradinės mokyklos mokytojos organizavo virtualų koliažų parodą-konkursą, kurio tikslas –fotografijos, dailės ir technologijų priemonėmis išreikšti vaikų idėjas ir sumanymus. Taip pat skatinti mokinius suvokti ir koliaže perteikti mokyklos gyvenimo aplinką,gilintis į koliažo kūrimo galimybes, patirti kūrybinį džiaugsmą, atskleidžiant savo meninius gebėjimus.

Džiaugiamės mokinių kūrybiškumu, atsiųstų darbų įvairove.

Konkurso nugalėtojais tapo:

 Amelija Dručkutė (Jonavos rajono Ruklos Jono Stanislauskomokykla-daugiafunkcis centras)

GrytėSkersonaitė (Jonavos rajono Ruklos Jono Stanislausko mokykla-daugiafunkcis centras)

Marija Kajėnaitė (Trakų rajono Rykantų universalus daugiafunkcis centras)

Eugenija Zajančkovskaja(Trakų rajono Rykantų universalus daugiafunkcis centras)

Jogaila Pilipavičius (Elektrėnų pradinė mokykla)

TimasŽarnauskas (Elektrėnų pradinė mokykla)

Aniceta Vilčinskaitė(Elektrėnų pradinė mokykla)

Organizatoriai nuoširdžiai dėkoja visiems jauniesiems menininkams bei jų mokytojams ir kviečia į virtualią parodą „Ant mokyklos stogo“ https://padlet.com/rasasend/deb62e9ffitqzuxm

 Daiva Česonytė

Ingrida Mačionytė

Rasa Sendzikienė

Elena Volosevičienė
Gegužės 30 d. mūsų mokykloje vyko antrų klasių projektinė diena „Judėjimo džiaugsmas“. Šią dieną antros klasės  mokiniai praleido labai įvairiai: plaukė baseine, žaidė visų mėgstamą žaidimą  kvadratą, judriuosius žaidimus mokyklos stadione, piešė. Taip pat mokiniai mokyklos kieme ,dirbdami grupėmis ir stebėdami aplinką, su draugais ieškojo, registravo pažįstamus medžius, krūmus ir žolinius augalus. Tačiau labiausiai vaikai laukė siurprizo, kurį jiems suorganizavo  ir pateikė mokyklos visuomenės sveikatos specialistė R.Sodonienė.  Antrų klasių mokiniai susitiko  su disko golfo atstovais, kurie vaikams papasakojo apie šią sporto šaką ir suteikė galimybę išbandyti savo jėgas. Daug pastangų ,kad pavyktų ir didelis džiaugsmas!

       Ir nors  oras   nebuvo labai palankus šiai ugdomajai  veiklai, vaikų gera nuotaika ir noras  daugiau sužinoti, judėti, sportuoti, žaisti, piešti, prasklaidė visus lietaus debesis!  Linksmi ir laimingi grįžome į klases. Tai dar viena kitokia diena mokykloje.

 

                                                                 

                                              Mokytojos:          E. Sereikienė,   R.Bliujienė, J.Valantavičienė, S. Norvilienė, E. Narakienė

Pagrindinis šios dienos tikslas yra apsaugoti dabartinę ir būsimas kartas nuo tabako vartojimo sukeliamų sveikatos, socialinių, aplinkos ir ekonominių problemų bei priverstinio kvėpavimo tabako dūmais užterštu oru (pasyvaus rūkymo).

Žalingi įpročiai, tokie kaip rūkymas, gali pasirodyti mažai svarbūs pradinių klasių moksleiviams. Tačiau vaikų požiūris į žalingus įpročius formuojasi ankstyvoje vaikystėje. Todėl visų mūsų suaugusiųjų pareiga supažindinti vaikus su tabako keliama žala aplinkai ir žmogui, paaiškinti vaikams  kodėl geriau  nerūkyti.

Elektrėnų pradinėje mokykloje paminėta Pasaulinė diena be tabako. Vaikai  šoko, dainavo, grojo dūdelėmis, pūtė muilo burbulus ir balionus, taip parodydami, kad reikia saugoti plaučius. Dėl rūkymo atsiradusi rizika sveikatai yra ypač didelė tiems asmenims, kurie pradeda rūkyti ankstyvame amžiuje, nes tabako dūmai smarkiai lėtina plaučių vystymąsi.

Siekiant didinti mokinių fizinį aktyvumą Elektrėnų pradinė mokykla prisijungė prie Sveikatos
mokymo ir ligų prevencijos centro (SMLPC) iniciatyvos „Judanti klasė 2022”.
Iniciatyvoje dalyvavo visos klasės, taip pat ir mokiniai iš Ukrainos, kurie mokosi mūsų mokykloje. Vaikai
visi kartu ir kiekvienas atskirai stengiasi kuo daugiau judėti, kelti sau ir draugams gerą nuotaiką, ne
lenktyniauti, o draugiškai įsitraukti į aktyvias veiklas ir savo geru pavyzdžiu įkvėpti kitus.
Užsiėmimai buvo pilni įvairovės: judėjimas gamtoje, judrieji žaidimai, šokiai, žygiai į gamtą pėsčiomis.
Tai buvo puiki proga išbandyti save fizinio aktyvumo srityje, patirti bendrumo jausmą bei atrasti naujų
fizinio aktyvumo formų, kurios keltų visiems teigiamas emocijas.

Gegužės 24 dieną Elektrėnų pradinės mokyklos 1f klasės mokiniai kartu su mokytoja ir visuomenės sveikatos specialiste lankėsi renginyje „Būk saugus, atsargus ir sveikas“. Tai buvo puiki proga prisiminti saugaus elgesio kelyje taisykles, sužinoti, kaip taisyklingai nešioti atšvaitus, kad būtume matomi tamsiu paros metu, kam reikalingi saugos diržai ir kodėl būtina juos segėti.

 Mokiniai turėjo galimybę apžiūrėti ne tik policijos automobilius, bet ir pareigūnų pademonstruotas specialiąsias darbo priemones. Didžiulį įspūdį vaikams paliko policijos bičiulio, animacinio filmuko herojaus Amsio, pasirodymas. Policijos pareigūnės buvo paruošusi įdomių klausimų, situacijų. Vaikai buvo aktyvūs, puikiai nusiteikę. Viktorinos dalyviams buvo įteikti atšvaitai, knygelės.

                      Mokiniai išgirdo, kaip būti saugiems su ugnimi, ką daryti nelaimės atveju. Sužinojo apie ugniagesio gelbėtojo profesiją, jų kasdieninę veiklą, buvo pristatyta gelbėjimo technika ir amunicija.

 Vaikai stebėjo ir patys išbandė, kaip reikia suteikti pirmąją pagalbą užspringus, kaip atlikti gaivinimą.

Renginys buvo  labai naudingas mokiniams.

 

Visuomenės sveikatos specialistė Rima Sodonienė