Antikorupcijos diena mokykloje 2018 m.

        Gruodžio 9 d. minima Tarptautinė antikorupcijos diena. Mūsų mokykloje ši diena buvo paminėta vedant klasės valandėles tema: „Korupcija – kas tai?“. Vaikai, išsiaiškinę korupcijos sąvoką, piešė plakatus „Aš prieš...“. Pertraukų metu norintys mokiniai dalyvavo sportinėse varžybose „Draugystė nugali“, po kurių pabrėžėme draugystės reikšmę kiekvieno žmogaus gyvenime.

                          Rasa Sendzikienė, Elona Sereikienė

Tarptautinė antikorupcijos diena 2017 m.

        Gruodžio 9-oji  – Tarptautinė antikorupcijos diena.

     Tą dieną mūsų mokyklos mokytojos su savo mokiniais diskutavo antikorupcijos tema. Diskusijų, valandėlių metu mokiniai išsakė savo mintis, kokią norėtų matyti savo gimtinę, todėl buvo surengta mokinių piešinių paroda „Myliu savo kraštą“.

          Mokinių mintys, nuomonės puikiai atsispindėjo ir jų darbuose.

Rita Bliujienė, Enrika Narakienė

INFORMACIJOS APIE PRANEŠIMŲ, SUSIJUSIŲ SU GALIMOMIS KORUPCIJOS APRAIŠKOMIS, PATEIKIMO GALIMYBĖS

          Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.

         Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, tarpininko kyšininkavimas, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.

 

Informaciją apie korupcijos atvejus galima pranešti:

·        Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriui (raštu, paštu) adresu Taikos g. 15, Elektrėnai, elektroniniu paštu elektrenupradine@gmail.com arba skambinti (8 528) 36 778.

·        Elektrėnų pradinės mokyklos korupcijos prevencijos komisijai (raštu, paštu) adresu: Taikos g. 15, Elektrėnai, elektroniniu paštu elektrenupradine@gmail.com arba skambinti (8 528) 36 778.

·        Elektrėnų savivaldybės administracijos vyresniajai specialistei Astai Tamošiūnienei (raštu, paštu) 104 kab., Elektrinės g. 8, LT-26108 Elektrėnai, elektroniniu paštu asta.tamosiuniene@elektrenai.lt arba skambinti telefonu (8 528) 58 057.

·        Apie korupcijos atvejus galima pranešti ir Specialiųjų tyrimų tarnybai: raštu, adresu: A. Jakšto g. 6, LT-01105 Vilnius.

·        Visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu Vilniuje (8 5) 266 33 33 (taip pat ir poilsio dienomis).

·        Elektroniniu paštu pranesk@stt.lt , faksu (8 5) 266 33 07 arba svetainėje www.stt.lt.

Tarptautinė antikorupcijos diena 2014 m.

     2014 m. gruodžio 9 d. mūsų mokykloje buvo paminėta Tarptautinė antikorupcijos diena. Šią dieną mokiniai ir mokytojai diskutavo apie mūsų vertybes.

      Pirmų ir antrų klasių mokiniai kartu su savo mokytojomis „Klasės vertybių“ temą integravo į įvairius mokomuosius dalykus: lietuvių kalbą, pasaulio pažinimą, etiką, dailę. Trečių ir ketvirtų klasių mokiniai šią temą nagrinėjo klasės valandėlių metu. Mokiniai labai aktyviai ir noriai įsijungė į savo klasės teigiamų ir neigiamų savybių reitingavimą, mokėsi savo nuomonę argumentuoti. Būdingiausias klasės savybes mokiniai aptarė ir iliustravo piešiniais.

Tarptautinė antikorupcijos diena 2013 m.

     2013 m. gruodžio 9 d. mokykloje buvo paminėta Tarptautinė antikorupcijos diena. Klasių vadovai vaikus supažindino su šia sąvoka, vyko pokalbiai. Vaikai klasėse organizavo piešinių „Padėk draugui“ parodėles.

Nuotraukos yra 4a klasės mokinių grupinis darbas „Padėk draugui".