Pradinių klasių mokytojai 2019–2020 m. m.

Vardas, pavardė,

kontaktai

Išsilavinimas

Specialybė

Kvalifikacinė kategorija Klasė, dalykas

Daiva Česonytė

Aukštasis

Pradinių klasių mokytoja

Mokytoja  metodininkė

2a klasė,
pradinio ugdymo
dalykai

Inga Stašaitienė

Aukštasis

Pradinių klasių mokytoja

Vyresnioji mokytoja

2b klasė,
pradinio ugdymo
dalykai

Danguolė Barusevičienė

Aukštasis

Pradinių klasių mokytoja

Vyresnioji mokytoja

2c klasė,
pradinio ugdymo
dalykai

Rigonda Girnienė

Aukštasis

Pradinių klasių mokytoja

Vyresnioji mokytoja

2d klasė,
pradinio ugdymo
dalykai

Rasa Sendzikienė

Aukštasis

Pradinių klasių mokytoja

Vyresnioji mokytoja, ankstyvojo anglų kalbos mokytoja 

2e klasė,
pradinio ugdymo
dalykai, 

ankstyvasis anglų kalbos ugdymas

Aušra Cibulskienė

Aukštasis

Pradinių klasių mokytoja

Vyresnioji mokytoja

3a klasė,
pradinio ugdymo
dalykai

Andra Kumeliauskaitė

Aukštasis

Pradinių klasių mokytoja

Mokytoja

3b klasė,
pradinio ugdymo
dalykai

Rima Gervienė

Aukštasis

Pradinių klasių mokytoja

Vyresnioji mokytoja

3c klasė,
pradinio ugdymo
dalykai

Rasa Venckienė

Aukštasis

Pradinių klasių mokytoja

Mokytoja

3d klasė,
pradinio ugdymo
dalykai

Lina Česonienė

Aukštasis

Pradinių klasių mokytoja

Mokytoja

3e klasė,
pradinio ugdymo
dalykai

Jūratė Valantavičienė

Aukštasis

Pradinių klasių mokytoja

Vyresnioji mokytoja

4a klasė,
pradinio ugdymo
dalykai

Enrika Narakienė

Aukštasis

Pradinių klasių mokytoja

Vyresnioji mokytoja

4b klasė,
pradinio ugdymo dalykai

Snieguolė Norvilienė

Aukštasis

Pradinių klasių mokytoja

Vyresnioji mokytoja

4c klasė,
pradinio ugdymo dalykai

Rita Bliujienė

Aukštasis

Pradinių klasių mokytoja

Vyresnioji mokytoja

4d klasė,

pradinio ugdymo dalykai

Elona Sereikienė

Aukštasis

Pradinių klasių mokytoja

Vyresnioji mokytoja

4e klasė,
pradinio ugdymo dalykai

Jolanta Baranovienė

Aukštasis

Pradinių klasių mokytoja

Vyresnioji mokytoja

1a klasė,
pradinio ugdymo dalykai

Ana Levickienė

Aukštasis

Pradinių klasių mokytoja

Vyresnioji mokytoja

1b klasė,
pradinio ugdymo dalykai

Biruta Surdokienė

Aukštasis   Pradinių klasių mokytoja  Vyresnioji mokytoja  

1c klasė,

pradinio ugdymo dalykai

Elena Volosevičienė

Aukštasis   Pradinių klasių mokytoja Mokytoja metodininkė   

1d klasė,

pradinio ugdymo dalykai

Rimutė

Miseliūnienė

Aukštasis Pradinių klasių mokytoja Vyresnioji mokytoja

1e klasė,

pradinio ugdymo dalykai

Dalykų mokytojai

Vardas, pavardė

Išsilavinimas

Specialybė

Kvalifikacinė kategorija Klasė, dalykas

Lina Čugunovienė 

Aukštasis

Pradinių klasių mokytoja

Vyresnioji mokytoja

1–4 klasės,

pradinio ugdymo dalykai

Marijona Kuliešienė

Aukštesnysis 

Tikybos mokytoja

Vyresnioji mokytoja

1–4 klasės, tikyba

Ingrida Mačionytė

Aukštasis 

Pradinių klasių mokytoja

Mokytoja metodininkė  

1–4 klasės, pradinio ugdymo dalykai

Svetlana Monarchovič

Aukštesnysis 

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

Auklėtoja

Pailgintos dienos grupės auklėtoja

Rymutė Montvilienė

Aukštesnysis

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

Vyresnioji auklėtoja

Pailgintos dienos grupės auklėtoja

Angelė Pačėsienė

Aukštasis

Šokio mokytoja

Mokytoja metodininkė 

1–4 klasės, šokis

Jūratė Špikienė

Aukštasis 

Muzikos mokytoja 

Vyresnioji mokytoja  

1–4 klasės, muzika

Giedrė Takarauskaitė

Aukštasis 

Muzikos mokytoja 

Vyresnioji muzikos mokytoja 

1–4 klasės, muzika;

Pailgintos dienos grupės auklėtoja

Rytis Triponas

Aukštasis

Neformaliojo švietimo (kūno kultūros, sporto) mokytojas

Mokytojas

1–4 klasės, sportas

Aušra Visockė

Aukštasis

Pradinių klasių mokytoja, ankstyvojo anglų kalbos mokytoja

Vyresnioji mokytoja

2–4 klasės, ankstyvasis anglų kalbos ugdymas

Gilučių skyrius

Vardas, pavardė

Išsilavinimas

Specialybė

Kvalifikacinė kategorija Klasė, dalykas
Rasutė Jarockienė

Aukštasis

Pradinių klasių mokytoja

Vyresnioji mokytoja

1, 2, 3, 4 klasės (jungtinės), pradinio ugdymo dalykai

Jolanta Pėtnyčienė

Aukštasis

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja, specialioji pedagogė

Auklėtoja, vyresnioji specialioji pedagogė

Jungtinės ikimokyklinės grupės ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

Rita Povilavičienė

Aukštesnysis 

Ikimokyklinis ugdymas

Auklėtoja

Jungtinės ikimokyklinės grupės ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Atnaujinta: 2019–10–01