Pradinių klasių mokytojai 2016–2017 m. m.

Vardas, pavardė

Išsilavinimas

Specialybė

Kvalifikacinė kategorija Klasė, dalykas
Jūratė Valantavičienė

Aukštasis

Pradinių klasių mokytoja

Vyresnioji mokytoja

1a klasė,
pradinio ugdymo
dalykai
Enrika Narakienė

Aukštasis

Pradinių klasių mokytoja

Vyresnioji mokytoja

1b klasė,
pradinio ugdymo
dalykai
Snieguolė Norvilienė

Aukštasis

Pradinių klasių mokytoja

Vyresnioji mokytoja

1c klasė,
pradinio ugdymo
dalykai
Rita Bliujienė

Aukštasis

Pradinių klasių mokytoja

Vyresnioji mokytoja

1d klasė,
pradinio ugdymo
dalykai
Elona Sereikienė

Aukštasis

Pradinių klasių mokytoja

Vyresnioji mokytoja

1e klasė,
pradinio ugdymo
dalykai
Jolanta Baranovienė

Aukštasis

Pradinių klasių mokytoja

Vyresnioji mokytoja

2a klasė,
pradinio ugdymo
dalykai
Ana Levickienė

Aukštasis

Pradinių klasių mokytoja

Vyresnioji mokytoja

2b klasė,
pradinio ugdymo
dalykai
Biruta Surdokienė

Aukštasis

Pradinių klasių mokytoja

Vyresnioji mokytoja

2c klasė,
pradinio ugdymo
dalykai
Elena Volosevičienė

Aukštasis

Pradinių klasių mokytoja

Mokytoja  metodininkė

2d klasė,
pradinio ugdymo
dalykai
Daiva Česonytė

Aukštasis

Pradinių klasių mokytoja

Mokytoja   metodininkė

3a klasė,
pradinio ugdymo
dalykai
Genė Markevičiūtė

Aukštasis

Pradinių klasių mokytoja

Mokytoja   metodininkė

3b klasė,
pradinio ugdymo
dalykai
Rigonda Girnienė

Aukštasis

Pradinių klasių mokytoja

Vyresnioji mokytoja

3d klasė,
pradinio ugdymo dalykai
Rasa Sendzikienė

Aukštasis

Pradinių klasių mokytoja, 

ankstyvojo anglų kalbos mokytoja 

Vyresnioji mokytoja

3e klasė,
pradinio ugdymo dalykai, 

ankstyvasis anglų kalbos ugdymas 

Aušra Cibulskienė

Aukštasis

Pradinių klasių mokytoja

Vyresnioji mokytoja

4a klasė,

pradinio ugdymo dalykai

Ingrida Mačionytė

Aukštasis

Pradinių klasių mokytoja

Mokytoja   metodininkė

4b klasė,
pradinio ugdymo dalykai
Rima Gervienė

Aukštasis

Pradinių klasių mokytoja

Vyresnioji mokytoja

4c klasė,
pradinio ugdymo dalykai
Giedrė Blažonienė

Aukštasis

Pradinių klasių mokytoja

Vyresnioji mokytoja

4d klasė,
pradinio ugdymo dalykai

Dalykų mokytojai

Vardas, pavardė

Išsilavinimas

Specialybė

Kvalifikacinė kategorija Klasė, dalykas

Lina Čugunovienė 

Aukštasis

Pradinių klasių mokytoja

Vyresnioji mokytoja

1-4 klasės, pradinio ugdymo dalykai 

Aušra Kanapkienė 

Aukštasis 

Pradinių klasių mokytoja, ankstyvojo anglų kalbos mokytoja 

Vyresnioji mokytoja

2-4 klasės, ankstyvasis anglų kalbos ugdymas 

Svetlana Kosinova 

Aukštesnysis 

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja 

Auklėtoja 

Pailgintos dienos grupės auklėtoja 

Marijona Kuliešienė 

Aukštesnysis 

Tikybos mokytoja 

Vyresnioji mokytoja

1-4 klasės, tikyba 

Giedrė Takarauskaitė 

Aukštasis

Muzikos mokytoja

Vyresnioji muzikos mokytoja 

1-4 klasės, muzika; Pailgintos dienos grupės auklėtoja 

Rymutė Montvilienė 

Aukštesnysis 

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja 

Vyresnioji auklėtoja 

Pailgintos dienos grupės auklėtoja 

Angelė Pačėsienė 

Aukštasis 

Šokio mokytoja 

Mokytoja metodininkė 

1-4 klasės, šokis 

Jūratė Špikienė 

Aukštasis 

Muzikos mokytoja 

Vyresnioji mokytoja 

1-4 klasės, muzika 

Gilučių skyrius

Vardas, pavardė

Išsilavinimas

Specialybė

Kvalifikacinė kategorija Klasė, dalykas
Rasutė Jarockienė

Aukštasis

Pradinių klasių mokytoja

Vyresnioji mokytoja

1, 2, 4 klasės (jungtinės), pradinio ugdymo dalykai 

Aldona
Svioklienė

Aukštesnysis

Pradinių klasių mokytoja

Vyresnioji mokytoja

3 klasė, pradinio ugdymo dalykai 

Jolanta Pėtnyčienė 

Aukštasis 

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja, specialioji pedagogė 

Auklėtoja, vyresnioji specialioji pedagogė 

Jungtinės ikimokyklinės grupės ikimokyklinio ugdymo auklėtoja 

Rita Povilavičienė 

Aukštesnysis 

Ikimokyklinis ugdymas 

Auklėtoja 

Jungtinės ikimokyklinės grupės priešmokyklinio ugdymo pedagogė 

Atnaujinta 20160916