Pradinių klasių mokytojai 2021–2022 m. m.

 

Eil. Nr.

Vardas, pavardė, kontaktai

Išsilavinimas

Specialybė

Kvalifikacinė kategorija

Klasė,

dalykas

 

Pradinių klasių mokytojai

 

1.

Daiva

Česonytė

Aukštasis

Pradinių klasių mokytoja

Mokytoja metodininkė

4a klasė,

pradinio ugdymo dalykai

2.

Inga

Stašaitienė

Aukštasis

Pradinių klasių mokytoja

Vyresnioji mokytoja

4b klasė,

pradinio ugdymo dalykai

3.

Danguolė Barusevičienė

Aukštasis

Pradinių klasių mokytoja

Vyresnioji mokytoja

4c klasė,

pradinio ugdymo dalykai

4.

Rigonda

Kabelkienė

Aukštasis

Pradinių klasių mokytoja

Vyresnioji mokytoja

4d klasė,

pradinio ugdymo dalykai

5.

Rasa

Sendzikienė

Aukštasis

Pradinių klasių mokytoja,

ankstyvojo anglų kalbos mokytoja

Mokytoja metodininkė

4e klasė,

pradinio ugdymo dalykai

ankstyvasis anglų kalbos ugdymas

6.

Aušra

Cibulskienė

Aukštasis

Pradinių klasių mokytoja

Vyresnioji mokytoja

1a klasė,

pradinio ugdymo dalykai

7.

Andra Kumeliauskaitė

Aukštasis

Pradinių klasių mokytoja

Vyresnioji mokytoja

1b klasė,

pradinio ugdymo dalykai

8.

Rima

Gervienė

Aukštasis

Pradinių klasių mokytoja

Vyresnioji mokytoja

1c klasė,

pradinio ugdymo dalykai

9.

Rasa

Venckienė

Aukštasis

Pradinių klasių mokytoja

Vyresnioji mokytoja

1d klasė,

pradinio ugdymo dalykai

10.

Lina

Česonienė

Aukštasis

Pradinių klasių mokytoja

Mokytoja

1e klasė,

pradinio ugdymo dalykai

11.

Jurgita

Stasiūnaitė

Aukštasis

Pradinių klasių mokytoja

Vyresnioji mokytoja

1f klasė,

pradinio ugdymo dalykai

12.

Jūratė Valantavičienė

Aukštasis

Pradinių klasių mokytoja

Vyresnioji mokytoja

2a klasė,

pradinio ugdymo dalykai

13.

Enrika

Narakienė

Aukštasis

Pradinių klasių mokytoja

Vyresnioji mokytoja

2b klasė,

pradinio ugdymo dalykai

14.

Snieguolė Norvilienė

Aukštasis

Pradinių klasių mokytoja

Vyresnioji mokytoja

2c klasė,

pradinio ugdymo dalykai

15.

Rita

Bliujienė

Aukštasis

Pradinių klasių mokytoja

Vyresnioji mokytoja

2d klasė,

pradinio ugdymo dalykai

16.

Elona

Sereikienė

Aukštasis

Pradinių klasių mokytoja

Vyresnioji mokytoja

2e klasė,

pradinio ugdymo dalykai

17.

Jolanta Baranovienė

Aukštasis

Pradinių klasių mokytoja

Vyresnioji mokytoja

3a klasė,

pradinio ugdymo dalykai

18.

Ana

Levickienė

Aukštasis

Pradinių klasių mokytoja

Vyresnioji mokytoja

3b klasė,

pradinio ugdymo dalykai

19.

Biruta

Surdokienė

Aukštasis

Pradinių klasių mokytoja

Vyresnioji mokytoja

3c klasė,

pradinio ugdymo dalykai

20.

Elena Volosevičienė

Aukštasis

Pradinių klasių mokytoja

Mokytoja  metodininkė

3d klasė,

pradinio ugdymo dalykai

21.

Rimutė

Miseliūnienė

Aukštasis

Pradinių klasių mokytoja

Vyresnioji mokytoja

3e klasė,

pradinio ugdymo dalykai

 

Dalykų mokytojai

 

22.

Lina

Čugunovienė

Aukštasis

Pradinių klasių mokytoja

Vyresnioji mokytoja

1–4 klasės,

pradinio ugdymo dalykai

23.

Marijona Kuliešienė

Aukštesnysis

Tikybos mokytoja

Vyresnioji mokytoja

1–4 klasės,

tikyba

24.

Virginija

Labukienė

Aukštesnysis

 

Ikimokyklinio

ugdymo auklėtoja

Auklėtoja

Pailgintos mokymosi dienos grupės auklėtoja

25.

Ingrida

Mačionytė

Aukštasis

Pradinių klasių mokytoja

Mokytoja  metodininkė

1–4 klasės,

pradinio ugdymo dalykai

26.

 

 

Svetlana

Monarchovič

 

Aukštesnysis

Ikimokyklinio

ugdymo auklėtoja

Auklėtoja

Pailgintos mokymosi dienos grupės auklėtoja

27.

 

 

Rymutė Montvilienė

 

Aukštesnysis

 

 

Ikimokyklinio

ugdymo auklėtoja

Vyresnioji auklėtoja

 

Pailgintos mokymosi dienos grupės auklėtoja

28.

Angelė

Pačėsienė

Aukštasis

Šokio

 mokytoja

Mokytoja metodininkė

1–4 klasės,

šokis

29.

Giedrė

Takarauskaitė

Aukštasis

Muzikos mokytoja

Vyresnioji muzikos mokytoja

1–4 klasės,

muzika;

Pailgintos mokymosi dienos grupės auklėtoja

30.

Rytis

Triponas

Aukštasis

Neformaliojo švietimo (kūno kultūros, sporto)

mokytojas

Mokytojas

1–4 klasės,

sportas

31.

Aušra

Visockė

Aukštasis

Pradinių klasių mokytoja,  ankstyvojo anglų kalbos mokytoja

Vyresnioji mokytoja

2–4 klasės,

ankstyvasis anglų kalbos ugdymas

 

 

Gilučių skyrius

32.

Rasutė

Jarockienė

Aukštasis

Pradinių klasių mokytoja

Vyresnioji mokytoja

1, 2, 4 klasės (jungtinės),

pradinio ugdymo dalykai

33.

Rita

Povilavičienė

Aukštesnysis

Ikimokyklinis ugdymas

Auklėtoja

Jungtinės ikimokyklinės grupės ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo pedagogė

 

 

Atnaujinta: 2022–01–04