Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas 2019 m.    

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas 2019 m.

INFORMACIJA TĖVAMS (GLOBĖJAMS) APIE MOKINIŲ KLAUSIMYNŲ PANAUDOJIMĄ UGDYMO APLINKOS IR UGDYMO KOKYBĖS MOKYKLOJE VERTINIMUI

2019 m.

     Mokinių klausimynai skirti tiksliau ir visapusiškiau įvertinti ugdymo aplinką ir kokybę mokykloje. Remiantis mokinių klausimynų duomenimis bus apskaičiuoti tokie rodikliai kaip mokyklos sukuriama pridėtinė vertė, patyčių situacija mokykloje, mokinių mokėjimas mokytis – 4 klasei. 

      Mokinių klausimynai sudaryti remiantis klausimynais, kurie naudojami nacionaliniuose mokinių pasiekimų tyrimuose. Nacionalinių tyrimų klausimynai ir kita tyrimų medžiaga skelbiama Nacionalinio egzaminų centro interneto svetainėje skyrelyje „Mokinių pasiekimų tyrimai“ / „Nacionaliniai tyrimai“ adresu http://www.nec.lt/177/ ir skyrelyje „NMPP: nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas“ adresu http://www.nec.lt/342/. Su klausimais, kurie bus 4 klasių mokinių klausimynuose, galima susipažinti atsidarius dokumentus, kurių adresai internete http://www.nec.lt/failai/5028_NMPT_4kl_klausimynas.pdf

        Ataskaitose skelbiami apibendrinti mokyklos duomenys, vaiko atsakymai yra anonimiški.