Gegužės 10 dieną Elektrėnų visuomenės sveikatos biure vyko renginys vaikams ir jaunimui „Atvirų durų diena“. Elektrėnų pradinės mokyklos 3d ir 4e klasių mokiniai su mokytojomis ir visuomenės sveikatos specialiste lankėsi biure, susipažino kokias sveikatinančias ir prevencines veiklas  vykdo įstaigoje dirbantys specialistai.

Mokiniai sužinojo kaip teikti pirmąją pagalbą užspringus, bandė  atlikti gaivinimą pasinaudojant defibriliatoriumi, tyrinėjo prevencines priemones.

 

Visuomenės sveikatos specialistė Rima Sodonienė

Geriausia vieta, kur vaikas išmoktų meilės ir maldos, yra mylinti šeima“ (Motina Teresė)

                      Šeimos diena. Ši šventė primena, kad šeima – tai mūsų gyvenimo pagrindas, mūsų šaknys, iš kurių iškyla Tautos, Valstybės medis, pražystantis kasdienybės ir švenčių žiedais.

                      Minint Tarptautinę Šeimos dieną po dviejų metų pertraukos į mokyklą su didžiausiu entuziazmu skubėjo mūsų mokinių tėveliai. „Tėvų diena“ – tai ta diena, kai mokytojo vieton stoja tėvai. O jų būta tikrai daug – virš 40. Kartu su vaikais jie žaidė, mokėsi, konstravo, sportavo, gamino, lipdė, sodino, rūpinosi sveikata ir saugumu. Tai diena, kai visų širdys spurdėjo iš laimės ir meilės mūsų mažiesiems. Didelis ačiū mūsų nuostabiems Mokytojams!

Šiandien beveik 500 pradinukų šokiu užliejo visas mokyklos (ir ne tik) erdves. Kartu šoko ir mūsų mokiniai atvykę iš Ukrainos, kurie drauge su antrokais šoko Draugystės šokį . Šokis - tai kalba, kurią supranta visi.

Mūsų mokyklos ketvirtokai balandžio 15 dieną dalyvavo kultūros paso edukacijoje “Grafika ant tekstilės”. Dekoravo drobinius maišelius vienu seniausių Lietuvoje spaudos būdu – lino raižiniu. Kūrė įvairias kompozicijas ant paruošto pagrindo, kurias raižė specialiu įrankiu – kaltuku.  Sukurtą raižinį spaudė ant tekstilinių maišelių. Užsiėmimą vainikavo improvizuoti mokinių darbai, vyko trumpas kūrinių pristatymas ir aptarimas.

 

                                                                                Ketvirtų klasių mokytojos

2022-04-14 vyko Elektrėnų savivaldybės 3-4 klasių mokinių matematikos olimpiados II etapas.

Sveikiname:

3d klasės mokinę Emiliją Lapinskaitę (mokytoja E. Volosevičienė) laimėjusią I vietą;

3d mokinį Dovydą Orą (mokytoja E. Volosevičienė) laimėjusį II vietą;

4d klasės mokinį Eimantą Rikterį (mokytoja R. Kabelkienė) laimėjusį II vietą;

4a klasės mokinį Ugnių Janušaitį (mokytoja D. Česonytė) laimėjusį III vietą.

 

Emilija Lapinskaitė pateko į III-ąjį olimpiados etapą.

Linkime sėkmės!

 

                                                                                  Informaciją pateikė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui I. Mačionytė

 

 

Balandžio 4 d. trečių klasių mokiniai dalyvavo edukacijoje „Velykiniai žaisliukai – dekoracijos Velykų stalui“. Edukacijos metu trečiokai susipažino su keramikos istorija, medžiagomis ir priemonėmis, kurios yra naudojamos lipdymo – dekoravimo procese. Šios edukacijos metu vaikai buvo supažindinti su molio savybėmis, keramikos atsiradimo istorija, keramikos lipymo būdais, išbandė,  kaip gimsta keramikos kūriniai, išmėgino dekoravimo priemones. Edukacija buvo smagi ir įsimintina.  

                         Mokytojos Jolanta Baranovienė, Ana Levickienė, Elena Volosevičienė

  • -Šiandien šventė jūsų klasėj
  • Daug jūs skaitėt,
  • Daug jūs rašėt.
  • Jau net dešimtis raidžių,
  • Ir mažų, ir didelių,
  • Jūs visi gerai pažįstat
  • Ir skaitydami neklystat.

 Mūsų mokyklos pirmokėliai kasdien vis aukščiau kopia į mokslo ir žinių kalną. Besibeldžiant pavasariui, pirmokai džiaugėsi išmokę raides ir šventė Abėcėlės šventę. Pasipuošę raidžių karūnomis, vaikai šoko, dainavo, deklamavo eilėraščių posmus, prasidedančius įvairiomis raidėmis, dėliojo žodžius, ieškojo trūkstamų raidžių abėcėlėje, piešė savo vardo raidę. Pirmokėliai  džiaugėsi, kad jau pažįsta visas raides, gali skaityti, o skaitydami - daug ką sužinoti.

Pirmokų mokytojos:

L.Česonienė,

A.Cibulskienė

,R,Gervienė,

I.Gružauskaitė,

R.Venskienė,

J.Stasiūnaitė

Gilučių skyriaus ir PUG mokiniai dalyvavo Kultūros paso renginyje ,,Keramikos studija“. Vaikai  susipažino su senosiomis lietuvių tradicijomis, molio raiškos galimybėmis, darbo su moliu technologijomis. Edukacijos metu lavino erdvinį - meninį suvokimą, mokėsi formų dydžių pasirinkimo, derinimo tarpusavyje, spalvinio pajautimo ir dekoravimo įvairovės.

Užsiėmimo metu vaikai išbandė įvairius molio formavimo būdus: formavimu iš molio plokštės, skulptūriniu lipdymu, virveline keramika, molio atspaudais iš pasigamintų formų.

Pagamino mielus darbelius, kuriais pasipuošė savo namus arba padovanojo savo artimiesiems.

 

Rasutė Jarockienė

 

Trečių klasių mokiniai kartu su savo mokytojomis vasario -  kovo mėnesį vykdė projektą „Kas gražiausia - tau, Lietuva“.

                      Visi mokiniai dalyvavo kūrybinių darbų parodoje „Gražiausios spalvos tau, Lietuva“.

Vaikai rašė rašinius, mokėsi eilių, dainų apie gimtinę, tautinių šokių, susitiko su tautodailininke Vida Vičkačkiene, gamino „Laisvės paukštį“, dalyvavo akcijoje „Bėgu Lietuvai“.

Savo projektą trečių klasių mokiniai užbaigė koncertu, skirtu Kovo 11 d.

 

                    https://www.youtube.com/watch?v=CFpMLZiFg7A

 

 

 Trečių klasių mokytojos Jolanta Baranovienė, Ana Levickienė,

Biruta Surdokiene, Elena Volosevičienė, Rima Miseliūnienė