Projektas finansuojamas Vaikų socializacijos projekto lėšomis.

     Projekto tikslas – plėtoti vaikų pozityvios socializacijos galimybes, sudarančias sąlygas ugdymuisi, saviraiškai, bendravimui, dalyvavimui ir įtraukimui į prasmingą veiklą.

          Projekto įgyvendinimo metu:

  1. Ugdyti savęs ir emocinio pasaulio pažinimą per kūrybines ir išvykstamąsias turiningas edukacines veiklas.
  2. Ugdyti bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, sutelkiant vaikus į grupines ir prevencinių programų įgyvendinimo veiklas.
  3. Organizuosime užimtumą pertraukų metu, skatinant vaikų pozityvų bendravimą per įvairias veiklas. 

                                                                                                    Socialinė pedagogė R. Mikalauskienė

 

Saugaus eismo komisijos protokoliniu sprendimu nutarta privažiavimo kelyje prie Elektrėnų pradinės mokyklos darbo dienomis nuo 7.00 iki 8.00 val. organizuoti vienpusį eismą.

Saugaus eismo komisijos informacija

       Projektas finansuojamas  2019 m. Elektrėnų savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis. Projekto įgyvendinamo trukmė – nuo rugsėjo iki gruodžio mėnesio. 

          Projekto tikslas – stiprinti psichikos sveikatą, vykdant patyčių ir smurto prevenciją, taikant ankstyvosios intervencijos priemones, kartu įtraukiant tėvus į pozityvios tėvystės ugdymą.

           Planuojamas projekto rezultatas – grupinio darbo, aktyviųjų metodų pagalba vaikai mokysis geriau pažinti save, savo jausmus, emocijas bei jas valdyti, reaguoti į tam tikras situacijas. Tėvai labai pasitikės savimi, priimant sprendimus. 

       Numatytos veiklos: psichologo E. Karmazos paskaitos tėvams, mokiniams, grupinės veiklos mokiniams, bendri renginiai prevencinėmis temomis.

R. Mikalauskienė
Socialinė pedagogė

        Šią vasarą mokykloje vėl skambėjo vaikų klegesys. 2019 m. birželio 10–21 d. Elektrėnų pradinėje mokykloje vyko vaikų vasaros stovykla „Kartu gyvename  drauge sportuojame“. Tai puiki proga mokiniams pasidžiaugti vasaros malonumais jau pažįstamoje aplinkoje, nes vaikystė – vienas gražiausių žmogaus gyvenimo laikotarpių, kupinas nuolatinių ieškojimų, atradimų ir tobulėjimų. 

          Projekto tikslas – skatinti turiningą vaikų vasaros užimtumą, sudarant sąlygas vaikų saviraiškai, fiziniam aktyvumui, sveikai gyvensenai, įvairiapusiam ugdymui. 

          Įgyvendinant šį tikslą buvo siekiama gerinti mokinių emocinę savijautą, įtraukiant į įvairias kūrybines veiklas, plėsti socialinį vaiko patyrimą, sudarant jam saugią ir sveiką ugdymosi aplinką mokykloje ir už jos ribų. 

         Stovykloje organizavome veiklas taip, kad jos būtų kuo įdomesnės, turiningesnės, kad vaikai galėtų tobulinti ir atskleisti turimus gebėjimus, įgyti naujų.

             Stovyklos metu mokiniai atliko kūrybines užduotis, sportavo, žaidė, piešė, dalyvavo aerobikos užsiėmime, kurį vedė Elektrėnų savivaldybės sporto centro trenerė Kristina Žamoit.

      Stovyklautojai lankėsi Abromiškių reabilitacijos ligonininės vaikų skyriuje, kur susipažino ir išbandė įvairias atsipalaidavimo, sveikatinimo technikas.

Skanus ir naudingas užkandis - į mokyklą ar darželį

     Prasidėjus mokslo metams daugelis tėvų suka galvą, kokį maistingą ir skanų užkandį įdėti vaikui į darželį ar mokyklą. Vyresnių klasių mokiniams taip pat iškyla klausimas, kuo būtų galima pakeisti bulvių traškučius, bandeles ir gazuotus gėrimus. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) primena, kokie produktai tinkamiausi įsidėti į užkandžių dėžutę.

Skaityti plačiau...