RESPUBLIKINIS PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ VIRTUALUS NUOTRAUKŲ KONKURSAS-PARODA

„GAUDAU VASARĄ LAUKUOSE“

 Elektrėnų pradinės mokyklos mokytojos organizavo virtualų nuotraukų konkursą, kurio tikslas -fotografijos meno priemonėmis išreikšti vaikų idėjas ir sumanymus. Taip pat skatinti mokinius suvokti ir perteikti nuotraukoje gamtinę aplinką,gilintis į fotografijos meno paslaptis,patirti fotografavimo džiaugsmą, atskleidžiant savo meninius gebėjimus.

Džiaugiamės mokinių kūrybiškumu, atsiųstų darbų įvairove.

Konkurso nugalėtojais tapo:

Tadas Auksorius, Šilutės rajono Žemaičių Naumiesčio mokykla-darželis.

Mokytoja Sonata Lidžiuvienė;

Jokūbas Jundulas, Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazija.

Mokytoja Dalia Andruškienė;

Emilija Nemčinskytė, Biržų rajono Kratiškių mokykla-daugiafunkcis centras.

Mokytoja Nijolė Baltrušaitienė;

Roberta Ratkevičiūtė, Trakų rajono Aukštadvario mokykla-darželis „Gandriukas“. Mokytoja Jolanta Žilionienė;

Emilija Šimonytė, Trakų rajono Aukštadvario mokykla-darželis „Gandriukas“.

Mokytoja Roma Pašinskienė;

Laimis Švabauskas, Trakų rajono Aukštadvario mokykla-darželis „Gandriukas“.

Mokytoja DalytėLaukaitienė;

Evita Tamošiūnaitė, Kaišiadorių šventosios Faustinos mokykla.

Mokytoja Jolita Pavasarytė.

 

Organizatoriai nuoširdžiai dėkoja visiems jauniesiems fotografams bei jų mokytojams ir kviečia į virtualią parodą „Gaudau vasarą laukuose“https://padlet.com/rasasend/9d4msvh3g5mku2hj

 

Daiva Česonytė

Ingrida Mačionytė

Rasa Sendzikienė

Elena Volosevičienė

 Mūsų mokyklos mokiniai dalyvauja pilietinėje iniciatyvoje „Gyvybės medis“, skirtoje Gedulo ir Vilties dienai paminėti. Iniciatyvos tikslas - puoselėti istorinę atmintį. Ta proga visų klasių mokiniai gamino atvirukus su Gyvybės medžiu. Atvirukai skirti buvusiems tremtiniams ir politiniams kaliniams. Tikime, kad tokia kūrybinė dovana bus geriausiai parodytas dėmesys.

Birželio 8 d. mokykloje vyko antrų klasių mokinių dailyraščio konkursas, kurio tikslas – ugdyti taisyklingo, aiškaus ir estetiško rašymo įgūdžius.Vertinant dailiojo rašto darbus, buvo atsižvelgiama į teksto išdėstymą, rašto aiškumą ir tolygumą, darbo estetiką.  Dėkojame visiems dalyvavusiems ir sveikiname konkurso nugalėtojus!

Nugalėtojais tapo  Kornelija  Gudonytė  2a kl.,  Luknė Liaukevičiūtė 2a kl., Smiltė Šumskaitė  2b kl., Gretė Gulbinaitė 2b kl., Gabija Baltrūšaitytė 2c kl., Tomas Sprindžiukas 2c kl., Timas Žarnauskas  2d kl.,  Meda Bliujūtė 2d kl.,  Ieva Neverdauskaitė 2e kl., Melita Mažuolė 2e kl.

 

                                                                                                                     Antrų klasių mokytojos

3e kl. mokiniai visą pavasarį stebėjo ir fotografavo pasirinktą augalą ar vaizdą gamtoje. Iš sukauptų nuotraukų patys sukūrė trumpus filmukus. Kviečiame ir jus pasigėrėti besikeičiančios gamtos vaizdais ir pasidžiaugti vaikų darbais čia: https://padlet.com/rasasendzik/lb8b3qtxrkcjfn6d

                                

                Žemė – mūsų namai. Esame atsakingi už tai, kad mūsų vaikai galėtų džiaugtis žaliuojančiais savo namais.

Tad kiekvieną dieną turime būti atidūs ir saugoti savo planetą.

  Mūsų mokyklos mokiniai taip pat paminėjo šią dieną.

Darbas mokykloje vyko integruotai, t. y. pamokų metu vaikai mokėsi ne tik matematikos ar lietuvių kalbos, bet ir kitų dalykų. Mat per pamokas pateikiama informacija buvo siejama su paukščiais, gyvūnais ir pan. Pasaulinei Žemės dienai pradinukai ruošėsi ir namuose. Padedami tėvelių jie gamino iš antrinių žaliavų paukštelius, kai kas darė inkilėlius, tvarkė aplinką, piešė piešinius, fotografavo gamtą.

                 Žemės dieną, mokyklos teritorijoje vainikavo papuošti medžiai ir krūmai  padarytais paukščiais.

 

                                              Direktoriaus pavaduotojos ugdymui I. Mačionytė

                                                                                                        A. Pačėsienė

 

 

Gandro diena (arba Gandrinės) – lietuvių šventė, švenčiama kovo 25 dieną, skirta paminėti baltųjų gandrų sugrįžtuves. Sakydavo, kad gandras grįždamas ant uodegos parneša kielę, kuri išspardo paskutinius žiemos ledus. Šia diena prasideda šiltasis metų pusmetis. Senoliai sako, kad šią dieną meškos ritasi iš guolio. Be to, kažkada Gandrinės buvo laikomos prosenoviškais Naujaisiais metais. Tad neveltui šią dieną svarbūs spėjimai ir tikima, kad kokios pirmos naujų metų dienos, tokie ir visi metai.

4 b klasės mokytoja – Kumeliauskaitė Andra

„Sveikata taip pranoksta visas kitas gyvenimo gėrybes, kad visai sveikas skurdžius laimingesnis už sergantį karalių.“

                                                                                                                   Artūras Šopenhaueris

                             Sveikatingumo dienos mūsų mokykloje jau tapo tradicinėmis. Šios dienos tikslas – stiprinti mokinių ir kitų mokyklos bendruomenės narių fizinę, dvasinę sveikatą, gilinti sveikatos žinias ir formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius.

Tą dieną oras lepino visus. Sveikatingumo sparnai skleidėsi su mokytojų vedama mankšta, įvairiais fiziniais pratimais. naujomis estafetėmis, kvadrato varžybomis, judriaisiais žaidimais. Liejosi geros emocijos. Patirta naujų veiklų, kurių prasmingumas, apčiuopiama nauda suteikė šiai dienai naujų spalvų.

                                         Direktoriaus pavaduotojos ugdymui Ingrida Mačionytė

                                                                                                    Angelė Pačėsienė