• -Šiandien šventė jūsų klasėj
  • Daug jūs skaitėt,
  • Daug jūs rašėt.
  • Jau net dešimtis raidžių,
  • Ir mažų, ir didelių,
  • Jūs visi gerai pažįstat
  • Ir skaitydami neklystat.

 Mūsų mokyklos pirmokėliai kasdien vis aukščiau kopia į mokslo ir žinių kalną. Besibeldžiant pavasariui, pirmokai džiaugėsi išmokę raides ir šventė Abėcėlės šventę. Pasipuošę raidžių karūnomis, vaikai šoko, dainavo, deklamavo eilėraščių posmus, prasidedančius įvairiomis raidėmis, dėliojo žodžius, ieškojo trūkstamų raidžių abėcėlėje, piešė savo vardo raidę. Pirmokėliai  džiaugėsi, kad jau pažįsta visas raides, gali skaityti, o skaitydami - daug ką sužinoti.

Pirmokų mokytojos:

L.Česonienė,

A.Cibulskienė

,R,Gervienė,

I.Gružauskaitė,

R.Venskienė,

J.Stasiūnaitė