Baltijos jūra

         Labai svarbu, kad mokiniai drąsiai klaustų, suformuluotų mintį, ją suprantamai išsakytų, rastų reikiamą informaciją nurodytuose šaltiniuose. Remdamiesi turima informacija formuluotų teiginius, apibendrintų gautą medžiagą, argumentuotų savo nuomonę. Antrokai to tik pradėjo mokytis. Buvo paskelbtas projektas Baltijos jūra“. Mokiniai gavo užduotį paieškoti medžiagos apie Baltijos jūrą internete, enciklopedijose, žinynuose. Šiam darbui buvo skirtos trys savaitės. Kiekvienas turėjo paruošti kūrybinį darbą ir jį pristatyti klasės draugams. Pakvietėme į šį projektą įsijungti ir tėvelius. Dėkojame tėveliams, noriai prisidėjusiems prie šio darbo.

          Mokiniai labai džiaugėsi savo darbais, pristatė juos, papasakojo, ką naujo sužinojo, kur ieškojo medžiagos, kokie rasti faktai buvo patys įdomiausi. Visi darbai buvo iškabinti klasėje. Mokiniai pertraukų metu, po pamokų apžiūrėjo draugų darbus, dalijosi įspūdžiais. Suprato, kad labai svarbu pasitikėti savimi, būti žingeidžiam, drąsiai išsakyti savo mintis. Visų akyse mačiau džiaugsmą. Smagu, kad tai pirmasis blynas, bet neprisvilęs“.

                                                             2c klasės mokytoja Rima Gervienė