Ebru – raktas į šeimos gerovę!    

Ebru – raktas į šeimos gerovę!

          Ebru meno - tapymo ant vandens - neformalaus ugdymo projektas, įgyvendinamas Elektrėnų pradinėje mokykloje kartu su VšĮ „Meda Project“, sukurtas humaniško metodo pagrindu, kuris papildo neformaliojo ugdymo modelį. Šiais mokslo metais mūsų mokiniai kartu su šeimos nariais entuziastingai pasirinko meno terapijos programą, tokiu būdu bendromis pastangomis prisidėdami prie kokybiško vaiko ugdymo bei šeimos gerovės.

       Projekto metodika sudaryta remiantis daugiau nei 900 metų gyvuojančia Ebru meno – tapymo ant vandens - technika. Jos išskirtinumas išryškėja, kuomet vienu metu apjungiamos iki šiol ugdymo procese tik dalinai naudojamos terapinės priemonės: tai spalva, judesys ir garsas, kurias papildydamas sustiprina kvapas ir vanduo.

         Tapymo ant vandens terapija palengvina ugdymo, informacijos įsisavinimo ir bendravimo procesus, išryškėja vaiko teigiamos charakterio savybės, turimi gabumai, didėja koncentracija, lengviau įveikiamos neigiamos emocijos.

          Ši metodika prisideda ugdant aktyvią, nesuvaržytą ir savimi pasitikinčią kūrybišką asmenybę.

      Šiomis teigiamomis akimirkomis ir emocijomis norime pasidalinti su Elektrėnų bendruomene, sužadinti jų norą bendrauti  ir bendradarbiauti.

Virginija Stanislovaitienė,

Elektrėnų pradinės mokyklos direktorė,

Daiva Česonytė,

Elektrėnų pradinės mokyklos mokytoja metodininkė