Gamtininkų būrelio veikla

     Visus mokslo metus būrelį „Gamta - visų namai“ lankė gausus būrys 1-4 klasių mokinių. Jaunieji gamtininkai įdėmiai stebėjo gamtos pokyčius įvairiais metų laikais, žiūrėjo filmukus apie gamtos saugojimą, piešė plakatus „Nešiukšlink“, enciklopedijose ieškojo įdomios informacijos apie Lietuvoje gyvenančius gyvūnus. Žiemą mokyklos teritorijoje pakabino pačių pagamintas lesyklėles ir jas nuolat prižiūrėjo. Taip pat lankė ir šėrė mariose žiemojančius paukščius.

     Smagu, kad auga jaunoji karta, kuri myli, saugoja ir rūpinasi savo aplinka ir gamta.

Mokytoja Rasa Sendzikienė