Mūsų mokyklos mokiniai dalyvauja pilietinėje iniciatyvoje „Gyvybės medis“, skirtoje Gedulo ir Vilties dienai paminėti. Iniciatyvos tikslas - puoselėti istorinę atmintį. Ta proga visų klasių mokiniai gamino atvirukus su Gyvybės medžiu. Atvirukai skirti buvusiems tremtiniams ir politiniams kaliniams. Tikime, kad tokia kūrybinė dovana bus geriausiai parodytas dėmesys.