Keramika Gilučių mokykloje

           Dauguma tėvų, pedagogų didžiuotųsi ateityje matydami savo vaiką ar ugdytinį tokį, kuris išgarsės neeiliniais atradimais, praturtins pasaulį naujomis technologijomis. Tikėtina, kad šie lūkesčiai yra susiję su kūrybiškumu, su gebėjimu panaudoti turimas žinias ir originaliai bandoma sugeneruoti, ką nors naujo. 

          Tokia naujovė Gilučių mokykloje yra keramika. Kiekvienas vaikas joje atranda, ką nors naujo ir priimtina tik jam vienam. Jų darbeliai atspindi kūrybinius gebėjimus, smalsumą bei individualumą.

          Tad ieškokime kiekviename vaike genijaus, pažindami jo unikalius bruožus, skatindami kurti, spręsti problemas ir prisiimti už jas atsakomybę.

          Šias kalėdines dekoracijas mokiniai pagamino padedant bibliotekininkei V. Tamošiūnienei.

Rasutė Jarockienė