Kuriame mokyklą vaikams

       Sveikas ir laimingas vaikas – tai visų tėvų ir mokytojų svajonė. Ar vaikas toks užaugs, priklauso nuo suaugusiųjų, kokias sąlygas vaikui augti ir vystytis jie sudarys. Didelę įtaką tinkamai vaiko raidai turi tėvai ir mokytojai, todėl jie turi bendradarbiauti, vieni kitiems padėti. Jie su vaiku praleidžia daug laiko, rodo pavyzdį, perteikia žinias, gebėjimus ir įpročius. Vaikas laimingas yra tada, kai yra saugus, kai tobulėja, ir kai turi artimus žmogiškus ryšius. Žinoma, mokykla negali užtikrinti, kad visi vaikai būtų visiškai laimingi. Tačiau mokykla gali padaryti labai daug, kad vaikai būtų laimingesni.

      2016 m. rugsėjo–gruodžio mėn. Elektrėnų pradinėje mokykloje buvo vykdomi projektai, dalinai finansuoti Elektrėnų savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos,  Vaikų socializacijos programų, Pilietinio ir tautinio ugdymo  programų, Gabių vaikų ir jaunimo ugdymo programų rėmimo lėšomis. 

     Projektai, skirti mokinių pažinimo, lavinimosi, saviraiškos, sveikatingumo, laisvalaikio poreikių tenkinimui, specifinių savęs pažinimo, tobulinimo gebėjimų ir kompetencijų ugdymui

        Projektų lėšomis įsigytos sportinės ir kūrybinės priemonės, berniukams balti marškinėliai prie tautinių drabužių, leidimo stadijoje „Foto knyga“. Visos įsigytos prekės skirtos organizuoti kūrybines, aktyvias, individualias ar grupines veiklas, šventes  jas įamžinant Foto knygoje“.

        Smagu, kad veiklų įvairovė teikė vaikams ir visai mokyklos bendruomenei džiaugsmo, žadino smagią, žvalią nuotaiką.

Lina Čugunovienė,

Ramutė Mikalauskienė,

Angelė Pačėsienė.