Laisvės gynėjų diena

    Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti ir šiais metais sausio 13-ąją pakvietė Lietuvos mokyklas, Tolerancijos ugdymo centrus bei visas Lietuvos institucijas, įstaigas prisijungti prie kasmetinės, jau tradicija tapusios pilietinės iniciatyvos-akcijos „Atmintis gyva, nes liudija“.

    2017 m. sausio 13 d. 8.00 valanda, pirma pamoka skirta Laisvės gynėjų dienai paminėti. Visoje mokykloje užgęsta šviesos. Susikaupimas ir rimtis kviečia visus pagalvoti, ką šiandieną mums reiškia žodis LAISVĖ ir, ką šis žodis reiškė tiems žmonėms, atėjusiems 1991 metų šaltą sausio 13 naktį prie Parlamento, Radijo ir televizijos komiteto pastato, televizijos bokšto. Su dideliu skausmu gyvena visi, kieno artimieji, draugai, pažįstami žuvo ar buvo sužeisti. Jų skausmo niekuo neišmatuosi. O kaip gyvena tie, likusieji, kuriems „pasisekė“ daugiau? Manau, kad ir jiems skauda ir dar ilgai skaudės.

     Mokyklos bibliotekoje vyksta paroda, kuri parodo svarbias vertybes: drąsą, vienybę, pasiaukojimą. Prisimename tuos, kurie nepagailėjo gyvybės už mūsų visų laisvę.

      Nuskambėjo skambutis iš Laisvės gynėjų dienai paminėti skirtos pamokos. Niekas iš mokinių, kaip paprastai, nesijudino iš vietos. Pamaniau, jog mūsų vaikai gerbia mūsų šalies žmonių kovą už nepriklausomybę. Džiaugiamės Jumis. Jūs – mūsų ateitis.

                                                                     Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Angelė Pačėsienė