LEU su mokyklomis diskutavo apie mokytojo rengimo kokybę socialinės partnerystės kontekste    

LEU su mokyklomis diskutavo apie mokytojo rengimo kokybę socialinės partnerystės kontekste

     2014 m. lapkričio 12 d. Lietuvos edukologijos universitete (LEU) vyko apvalaus stalo diskusija „Mokytojo rengimo kokybė socialinės partnerystės kontekste“. Jos metu buvo kalbama apie būsimų pradinių klasių mokytojų praktikos specifiškumą, mokyklų lūkesčius, bendradarbiaujant su Lietuvos edukologijos universitetu. Po diskusijos vyko mokyklų sutarčių pasirašymas su LEU.

     „Malonu visus matyti universitete. Dauguma jūsų sugrįžta į savo Alma mater, studentiško gyvenimo židinį“, – susirinkusius mokyklų vadovus ir atstovus sveikino LEU rektorius akademikas Algirdas Gaižutis, kuris pabrėžė, kad pradiniam ugdymui mes turime skirti išskirtinį dėmesį.

     LEU Ugdymo mokslų fakulteto (UMF) Ugdymo pagrindų katedros vedėja doc. dr. Aušra Žemgulienė susirinkusiems sakė, kad pradinių klasių mokytojai yra ugdymo proceso kūrėjai ir tyrėjai. „Svarbu sutelkti jėgas vardan geresnių ateities mokytojų. Norime kartu siekti geresnio rezultato. Tikiuosi gražaus ir prasmingo bendro darbo“, – sakė UMF Ugdymo pagrindų katedros vedėja A. Žemgulienė.

     Po apvalaus stalo diskusijos Mokytojo rengimo kokybė socialinės partnerystės kontekste“ mokyklų atstovai iškilmingai pasirašė bendradarbiavimo sutartis su Lietuvos edukologijos universitetu.

     Naujos LEU partnerės mokyklos: Elektrėnų sav. Vievio pradinė mokykla, Utenos Aukštakalnio pradinė mokykla, Širvintų pradinė mokykla, Jonavos Panerio pradinė mokykla, Elektrėnų pradinė mokykla, Vilniaus Juodšilių „Šilo“ gimnazija, Vilniaus „Vyturio“ pradinė mokykla, Vilniaus „Šviesos“ pradinė mokykla, Vilniaus Filaretų pradinė mokykla, Vilniaus „Genio“ pradinė mokykla, Vilniaus P. Mašioto pradinė mokykla, Vilniaus „Žėručio“ pradinė mokykla, Vilniaus Šeškinės pradinė mokykla, Vilniaus „Medeinos“ pradinė mokykla.

   Sutartimis įsipareigota skatinti universiteto ir mokyklų partnerystę švietimo įstaigų veiklos tobulinimo, pedagogų profesijos propagavimo, metodinės organizacinės ir dalykinės pagalbos mokytojams teikimo srityse. Mokyklos kartu su universitetu bendradarbiaus vykdant edukacinius, kvalifikacijos tobulinimo projektus.

     LEU informuos mokyklos mokinius apie priėmimą į universitetą ir mokymosi jame sąlygas, padės mokykloms formuojant mokinių požiūrį į karjerą ir jų vertybines orientacijas, teiks dalykų mokytojams dalykinę informaciją ir metodinę pagalbą, kartu su mokytojais rengs bendras metodines priemones, skaitys mokytojams paskaitas ir pan. Lietuvos edukologijos universitetas teiks mokiniams, besidomintiems pedagogo profesija, informaciją apie studijų programas, įsidarbinimo ir karjeros galimybes.

    Mokyklos sudarys sąlygas universiteto studentams atlikti praktikas ir teiks informaciją universiteto dėstytojams apie ugdymo programų įgyvendinimą mokykloje, sudarys sąlygas jų tiriamajai veiklai.

Milena Puchova

LEU parengta informacija

http://leu.lt/lt/leu_naujienos/susitikimai-ir-vizitai/leu_mokyklos_diskusija.html