Lietuviais esame mes gimę

Ir einu tais tiltais į tave,
Lietuva – trys tyro aukso dulkės!
Ir skaitau: – Tėvyne, be tavęs
Tuščias ir beprasmis šis pasaulis.
                 Bernardas Brazdžionis

           Kovo 11-oji – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena – didžiausia lietuvių tautos šventė.

          Ta proga mokiniai kūrė eilėraščius apie Lietuvą. Trečių klasių mokiniai savo piešiniais papuošė mokyklą ir surengė koncertą, į kurį pakvietė mokyklos bendruomenę. 

          Mokyklos direktorė V. Stanislovaitienė pasveikino visus su švente, palinkėjo kuo labiau pažinti savo kraštą, pajusti lietuviškos dainos ir žodžio grožį.

        Trečiokai šoko, deklamavo eilėraščius, skambėjo jaudinančios dainos apie Lietuvą. Žiūrėjome filmą Neregėta Lietuva“.

            Visų mokinių rankose buvo geltonos, žalios, raudonos spalvų širdelės. Kaip jūra jos bangavo pagal dainų melodijas. Salėje sklandė pakili ir džiaugsminga nuotaika.

             Dėkojame muzikos mokytojoms: G. Takarauskaitei, J. Špikienei, šokių mokytojai A. Pačėsienei už išmokytas dainas ir šokius. 

          Norisi tikėti, kad kiekvieno vaikučio širdelė pajuto, kokia graži ir nepakartojama mūsų Tėvynė, kuri yra mažytė viso pasaulio dalelė.

                           A. Cibulskienė, A. Kumeliauskaitė, R. Gervienė, R. Venskienė, L. Česonienė