Spalio 29 mokykloje vyko projektinė diena „Mano mokyklai - 30 metų“.

                  Tą dieną mokiniai domėjosi savo mokyklos istorija. Vartė mokyklos albumus, gėrėjosi
nuotraukomis, stebėjosi, kaip keitėsi mokykla ir jos aplinka. Buvo užduota daug klausimų: iš kur ir
kada atsirado sporto salė, sporto aikštynas, gamtos laboratorija, arba kur dingo aktų salėje išpiešta
dailininkų siena?

                   1e klasės mokiniai žiūrėjo mokytojos paruoštas skaidres apie mokyklą ir kaip
mokykloje buvo mokomasi kai nebuvo kompiuterių. 1 d klasės mokiniai kartu su mokytoja keliavo
mokyklos koridoriais, susipažino su visais darbuotojais ir jų kabinetais, aplankė mokyklos biblioteką,
vartė knygelės, tapo naujais skaitytojais. 2d klasės vaikai taip pat lankėsi bibliotekoje ir apžiūrėjo
piešinių parodą. Vėliau ir patys piešė piešinius, skirtus mokyklos jubiliejui. 2e klasės mokiniai
pasigamino draugystės apyrankes, simbolizuojančias klasės draugiškumą, bendrystę ir užrišo jas
klasės draugams. O dar tos pačios 2e klasės mokinys Justas pastatė kaštonų bokštą - žinių kalną, į
kurį jau 30 metų draugiškai kopia Elektrėnų pradinės mokyklos mokiniai.

                Daug sužinojo ir daug išgirdo tą dieną mūsų mokyklos mokiniai. Savo darbeliais papuošė mokyklos galerijas. Dabar jais galės gėrėtis kiekvienas.

       Direktoriaus pavaduotojos ugdymui                                                                 Ingrida Mačionytė
                                                                                                                                 Angelė Pačėsienė