Mokyklos bibliotekoje vyksta 3 – 4 klasių moksleivių piešinių parodėle, skirta mokyklos 30 –mečiui.

   Vaikų  piešiniuose atsispindi  akimirkos iš mokyklos gyvenimo. Mokiniai piešiniuose džiaugėsi nauja sporto sale, aikštynu, rudens moliūgų labirintu, foto sesija, pamokomis...

    Parodėlę vaikai lanko pertraukų metu su klasės draugais ir mokytojais.

    Už aktyvų dalyvavimą dėkojame 3 – 4 klasių mokiniams.

 

                                                                                                                         Bibliotekininkės:   R. Montvilienė

                                                                                                                                                      M. Kuliešienė