Su savo pirmokėliais  daug laiko  paskyrėme savo šeimai. Mokiniai piešė  save, savo šeimos narius, savo augintinius  ir sudarė savo giminės medį. Daug pamokų vyko integruotai. Pažiūrėję mokomąją medžiagą apie tai, kaip atsiranda knyga, kaip piešiamos iliustracijos knygai, kaip ji  įrišama, rašomas tekstas,  vaikai panoro patys pasigaminti savo knygelę. Kaip gi viskas vyko?

                             Pirmiausiai mokiniai per dailės pamoką piešė save , o per lietuvių kalbos pamokas aprašė, ką jie mėgsta veikti laisvalaikiu.  Taip piešė ir aprašė kiekvieną savo šeimos narį. Per matematikos, pasaulio pažinimo  pamokas skaičiavo savo šeimos ir giminės narius. Nupiešė giminės medį. Tada  lapuose sužymėjo puslapius, apgalvoję, kaip turėtų atrodyti jų knygelė, pradėjo kurti ir iliustruoti savo knygos viršelį. Užrašė autorių, pavadinimą, sukūrimo datą ir įrišo arba susegė savo knygelę.

Mokiniai skaitė klasės draugams savo sukurtas knygeles apie save,  šeimos narius  ir augintinius.  Buvo smagu ir gera klausytis. Taip gimė jų pirmoji knygelė „Mano šeima“.

                                                                                   1b klasės  mokytoja Enrika Narakienė