Mokomės spręsti sunkumus kartu

          Vieni suaugusieji ir su rimtomis problemomis susidoroja nesunkiai, kiti panikuoja dėl kiekvienos smulkmenos. Tokie problemų sprendimo pagrindai atkeliauja iš vaikystės.

        Kai kurie tėvai stengiasi atžalas nuo sunkumų apsaugoti kuo ilgiau. Tačiau taip neugdomi problemų sprendimo įgūdžiai, kurie formuojasi dar vaikystėje. Nuo mažens mokydami vaikus protingai spręsti problemas, pasieksime, kad užaugę jie su jomis susidorotų daug lengviau.

            Kai vaikai mato, kad tėvai ramiai aptaria jiems kylančias problemas, gerai apgalvoja ir pasveria įvairius sprendimus, jie ima mėgdžioti tokį elgesį. O jeigu suaugusiuosius problemos erzina, liūdina, gniuždo, verčia pyktis tarpusavyje, kaip galima išmintingo elgesio tikėtis iš atžalų?

            Ką daryti, kad mūsų vaikai problemas spręstų ne verksmingai, o išmintingai?

           Atsakyti į šį klausimą padėjo Elektrėnų pradinėje mokykloje įgyvendinti projektai.

        2017 m. rugsėjo–gruodžio mėn. mokyklos bendruomenė įgyvendino projektą „Vaikų psichikos sveikatos gerinimas: mokomės spręsti sunkumus kartu“.

       Projekto tikslas – stiprinti vaikų psichikos sveikatą ir vykdyti patyčių ir smurto prevenciją, kartu įtraukiant tėvus į pozityvios tėvystės ugdymą.

        Įgyvendinant šį tikslą buvo siekiama gerinti mokinių emocinę savijautą, įtraukiant juos į kūrybines / prevencines veiklas: „Veiksmo savaitė Be Patyčių“, renginys skirtas Pasaulinei Psichikos dienai, iniciatyva Tarptautinė Tolerancijos diena, įvairios grupinės veiklos.

       Vaikai, aktyviausiai dalyvavę įvairose projekto renginiuose ir kituose mokyklos renginiuose, paskatinti kelionėmis į Trakų pilį ir Lietuvos kelių muziejų.

          Organizuojant švietėjišką veiklą tėvams pozityvios tėvystės tema buvo organizuotos Psichodramos ir ekspresyviosios terapijos instituto psichologo Evaldo Karmazos paskaitos „Pagalba vaikui augti ir užaugti – nuo privertimo link sutarimo“. Džiugu, kad į šias paskaitas tėvai aktyviai registravosi ir vietoj planuotos vienos paskaitos vyko dvi, dalyvavo 60 mokinių tėvų/globėjų. Paskaitų metu užmegztas artimesnis ryšys su tėvais padėjo pamatus efektyvesniam komandiniam darbui vaiko labui. Tėvai išreiškė norą ateityje dalyvauti kitose paskaitose.

        Šis projektas iš dalies finansuotas Elektrėnų savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis, buvo skirta 954 Eur.

           2017 birželio–gruodžio mėn. įgyvendinome projektą „Svajonių medis“.

        Projekto tikslas – sudaryti sąlygas socialiai pažeistiems vaikams ugdytis ir įtvirtinti praktinius socialinius gebėjimus naudojant aktyvius, netradicinius veiklos metodus ir priemones.

        Projekto metu buvo organizuojamas mokinių užimtumas vasaros poilsio stovykloje. Stovyklos metu vaikai aplankė Elektrėnų savivaldybės literatūros ir meno muziejų, pagalbos tarnybas: policiją, gaisrinę ir susipažino su šių tarnybų veikla. Vaikams ypač patiko organizuotos viktorina ir kitos kūrybinės, netradicinės veiklos. Aktyviausi mokiniai aplankė Lietuvos kelių muziejų.

         Mokykloje įgyvendintas projektas „Svajonių medis“ iš dalies finansuotas iš Elektrėnų savivaldybės Vaikų socializacijos rėmimo programos lėšų, buvo skirta 300 Eur.

         Smagu, kad veiklų įvairovė teikia vaikams, tėvams ir visai mokyklos bendruomenei džiaugsmo, įgytos žinios taikomos tolimesniame vaikų gyvenime ir padeda formuoti asmeninius ir socialinius įgūdžius.

Elektrėnų pradinės mokyklos socialinė pedagogė

Ramutė Mikalauskienė