Netradicinė pamoka „Pirmoji lietuviška knyga“    

Vasario 11 d. mokykloje vyko netradicinė pamoka „Pirmoji lietuviška knyga“, kuri skirta Lietuvių kalbos dienai paminėti. Šios pamokos metu mokiniai kartu su mokytojomis kalbėjo apie Martyną Mažvydą ir jo parašytą lietuvišką knygą „Katekizmas“, žiūrėjo pateiktis (https://www.slideshare.net/ligitasutkiene/mavydas-katekizmas-4-klas).

Pamokos pabaigoje mokiniai užrašė savo mintis: vienus nustebino ilgas knygos pavadinimas, kiti svajojo nuvažiuoti į Vilnių ir pamatyti šią knygą, ją paliesti, daug mokinių norėjo išmokti ją perskaityti, stebėjosi knygos šriftu, apipavidalinimu.

 Svarbiausia, kad mokiniai suprato, kad ši knyga yra svarbi Lietuvos istorijos dalis ir ją reikia saugoti (mokinių mintys: https://padlet.com/ingaelek1971/Mintys ).

 

                                                     Direktoriaus pavaduotoja ugdymui I. Mačionytė