Pradedame įgyvendinti projektą „Atrask save“    

Pradedame įgyvendinti projektą „Atrask save“

      Projektas finansuojamas Vaikų socializacijos rėmimo programos lėšomis.

    Programos tikslas – stiprinti  mokinių emocinę, psichinę, fizinę savijautą taikant terapines, kūrybines, prevencines priemones, organizuojant kryptingą užimtumą. Programos įgyvendinamo trukmė – nuo birželio iki gruodžio mėnesio.

      Projekto metu, mokiniams vyks grupiniai užsiėmimai po pamokų, kartą į savaitę. Užsiėmimų metu  bus taikomos dailės, smėlio terapija, lipdymas iš modelino.

      Pasiūlytoje veikloje mokiniai,  mokysis darbo komandoje, draugiškumo, supratimo, pagarbos sau ir kitiems. Sudarysime galimybę, išbandyti smėlio terapiją,  mokiniams, pertraukų metu.

      Vasaros poilsio  stovyklos metu pagal numatytą planą, tęsime numatytas veiklas.

R. Mikalauskienė

Socialinė pedagogė