Pradedame ?gyvendinti projekt? „Atraskime save ir kurkime santykius drauge“    

Pradedame įgyvendinti projektą „Atraskime save ir kurkime santykius drauge“

          Projektas finansuojamas Vaikų socializacijos projekto lėšomis. Gauta 360 Eur.

     Projekto tikslas – plėtoti vaikų socializacijos galimybes, skatinti savęs pažinimą ir kūrybinę veiklą bei lavinti bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, organizuoti veiklas, orientuotas smurto ir patyčių prevencijai.

          Projekto įgyvendinimo metu:

  • Ugdysime savęs ir emocinio pasaulio pažinimą per kūrybines veiklas.
  • Ugdysime bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, sutelkiant vaikus į grupines veiklas.
  • Organizuosime grupinius užsiėmimus, kurie padės mokiniams įveikti iškilusius sunkumus, gerins jų tarpusavio bendravimo įgūdžius bei lavinsime emocinį intelektą.
  • Organizuosime užimtumą pertraukų metu, skatinant vaikų pozityvų bendravimą per įvairias veiklas. 

Psichologė Sandra Judickienė