Pradedame įgyvendinti projektą „Atraskime save ir kurkime santykius drauge II“    

Pradedame įgyvendinti projektą „Atraskime save ir kurkime santykius drauge II“

         Projektas finansuojamas Vaikų socializacijos projekto lėšomis.

     Projekto tikslas – plėtoti vaikų pozityvios socializacijos galimybes, sudarančias sąlygas ugdymuisi, saviraiškai, bendravimui, dalyvavimui ir įtraukimui į prasmingą veiklą.

          Projekto įgyvendinimo metu:

  1. Ugdyti savęs ir emocinio pasaulio pažinimą per kūrybines ir išvykstamąsias turiningas edukacines veiklas.
  2. Ugdyti bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, sutelkiant vaikus į grupines ir prevencinių programų įgyvendinimo veiklas.
  3. Organizuosime užimtumą pertraukų metu, skatinant vaikų pozityvų bendravimą per įvairias veiklas. 

                                                                                                    Socialinė pedagogė R. Mikalauskienė