Pradedame įgyvendinti projektą „Ištiesk pagalbos ranką“    

Pradedame įgyvendinti projektą „Ištiesk pagalbos ranką“

           Projektas, skirtas vaikų vasaros užimtumui, finansuojamas Elektrėnų savivaldybės Švietimo ir ugdymo programos lėšomis, skirta 850,00 Eur.

             Tikslas – plėtoti vaikų pozityvios socializacijos galimybes, sudarančias sąlygas ugdymuisi, saviraiškai, bendravimui, dalyvavimui ir į(si)traukimui į prasmingą veiklą.

          Įgyvendinant šį tikslą bus siekiama gerinti mokinių emocinę savijautą, įtraukiant juos į kūrybines veiklas, plėsti socialinį vaiko patyrimą, sudarant saugią ir sveiką ugdymosi aplinką mokykloje. Mokiniai dalyvaus praktinėje-edukacinėje veikloje „Emocijos, jų valdymas, nesuvaldymo pasekmės” bei grupiniuose žaidimuose-užsiėmimuose, kuriuose naudosime edukacines priemones, skirtas gerinti mokinių emocinę savijautą.

Socialinė pedagogė R. Mikalauskienė