Pradedame ?gyvendinti projekt? „Svajoni? medis“    

Pradedame įgyvendinti projektą „Svajonių medis“

       Projektas finansuojamas Vaikų socializacijos rėmimo programos lėšomis. Gavome 300,00 Eur.

      Programos tikslas – sudaryti sąlygas socialiai pažeistiems vaikams ugdytis ir įtvirtinti praktinius socialinius gebėjimus, naudojant aktyvius, netradicinius veiklos metodus ir priemones.

     Projektą pradėsime nuo veiklų vasaros poilsio stovykloje. Jos metu organizuosime netradicines veiklas mokiniams, sieksime juos aktyvinti ir įtraukti į visų veiklų organizavimą. Projekto metu aplankysime pagalbos tarnybas: policiją, gaisrinę, miesto biblioteką, Elektrėnų savivaldybės literatūros ir meno muziejų. Vyks viktorina „Sužinok ir išmok“, kurios metu įvertinsime vaikų žinias apie mūsų krašto papročius ir tradicijas, kaip elgtis ekstremaliose situacijose, sveiką gyvenseną. Grupines veiklos bus vykdomos iki mokslo metų pabaigos. Aktyviausius mokinius apdovanosime kelione į Automagistralės muziejų.

R. Mikalauskienė
Socialinė pedagogė