Pradedame ?gyvendinti projekt? „Sveikatos keliu ženkime kartu“    

Pradedame įgyvendinti projektą „Sveikatos keliu ženkime kartu“

           Projektas finansuojamas iš 2018 m. Elektrėnų savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų. Gavome 403 Eur.

              Programos įgyvendinamo trukmė – nuo  rugsėjo iki gruodžio mėnesio. 

            Projekto tikslas – įtraukti kuo daugiau mokyklos bendruomenės narių į aktyvų dalyvavimą fizinio aktyvumo veikloje visose srityse (ugdymo, laisvalaikio, darbo ir kt.), teikti rekomendacijas skirtingoms socialinėms ir amžiaus grupėms (mokiniai, tėvai, mokytojai ir kiti mokyklos darbuotojai).

        Planuojamas projekto rezultatas – daugės mokyklos bendruomenės narių, kurie aktyviai dalyvaus įdomiose, sportinėse veiklose, atsakingiau rūpinsis savo sveikata.

               Numatytos veiklos: sportinės veiklos mokiniams, šeimoms, mokytojams ir kt. mokyklos darbuotojams.

R. Mikalauskienė
Socialinė pedagogė