Pradedame ?gyvendinti projekt? „Vaik? psichikos sveikatos gerinimas: mokom?s spr?sti sunkumus kartu“    

Pradedame įgyvendinti projektą „Vaikų psichikos sveikatos gerinimas: mokomės spręsti sunkumus kartu“

      Projektas finansuojamas iš 2015–2017 m. Elektrėnų savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų. Gavome 954,00 Eur.

            Programos įgyvendinamo trukmė  nuo  rugsėjo iki gruodžio mėnesio.

      Projekto tikslas – stiprinti vaikų psichikos sveikatą ir vykdyti patyčių ir smurto prevenciją, taikant ankstyvosios intervencijos priemones,kartu įtraukiant tėvus į pozityvios tėvystės ugdymą.

          Planuojamas projekto rezultatas – projekto dalyviai pagerins asmenines, socialines, streso valdymo kompetencijas. Tėvai tobulins pozityvios tėvystės įgūdžius.

            Numatytos veiklos: grupinės veiklos vaikams ir paskatinimai už aktyvumą, paskaitos tėvams su kviestiniais lektorias

R. Mikalauskienė
Socialinė pedagogė