Pradedame ?gyvendinti projekt? „Vaik? svajon?“    

Pradedame įgyvendinti projektą „Vaikų svajonė“

      Projektas „Vaikų svajonė“, skirtas vaikų vasaros užimtumui, iš dalies finansuojamas Elektrėnų savivaldybės Švietimo ir ugdymo programos lėšomis, skirta 500,00 Eur.

      Programos tikslas – skatinti turiningą vaikų vasaros užimtumą, sudarant sąlygas vaikų saviraiškai, fiziniam aktyvumui, sveikai gyvensenai, įvairiapusiam ugdymui.

      Projekto įgyvendinimo metu organizuosime netradicines veiklas mokiniams, sieksime juos aktyvinti ir įtraukti į visų veiklų organizavimą. Projekto metu aplankysime pagalbos tarnybas: policiją, gaisrinę, miesto biblioteką, Kelių muziejų, Elektrėnų savivaldybės literatūros ir meno muziejų. Mokiniai dalyvaus edukaciniuose renginiuose, įvairiose kūrybinėse veiklose. 

R. Mikalauskienė
Socialinė pedagogė