Pradedame įgyvendinti projektą „Vasara drauge“    

Pradedame įgyvendinti projektą „Vasara drauge“

           Projektas skirtas vaikų vasaros užimtumui, finansuojamas Elektrėnų savivaldybės Švietimo ir ugdymo programos lėšomis, skirta 900,00 Eur.

           Projekto tikslas – plėtoti vaikų pozityvios socializacijos galimybes, sudarančias sąlygas ugdymuisi, saviraiškai, bendravimui, dalyvavimui ir į(si)traukimui į prasmingą veiklą.

           Įgyvendinant šį tikslą bus siekiama gerinti mokinių emocinę savijautą, įtraukiant juos į kūrybines / prevencines veiklas. Mokiniams bus pasiūlyta daug ir įvairių užsiėmimų: atliks kūrybines užduotis, sportuos, žaids, pieš, gamins odinius knygų skirtukus, aplankys Liaudies buities muziejų Rumšiškėse, pasigrožės alpakomis Trakų alpakų ūkyje. 

                Projekto įgyvendinimo metu organizuosime netradicines veiklas mokiniams, sieksime juos aktyvinti ir įtraukti į visų veiklų organizavimą. 

Socialinė pedagogė R. Mikalauskienė