Projektinė veikla Elektrėnų pradinėje mokykloje    

Projektinė veikla Elektrėnų pradinėje mokykloje

     Socializacija – aktyvus procesas, vykstantis visuomenėje pačiam vaikui dalyvaujant, bendraujant su kitais. Pats aktyviausias socializacijos procesas vyksta vaikystėje. Būtent, šiuo laikotarpiu vaikas perima pagrindinius socialinius įgūdžius. 

      Elektrėnų pradinė mokykla kiekvienais metais rengia ir įgyvendina įvairius projektus, kuriais siekia, kad mokiniai lengviau adaptuotųsi juos supančių žmonių bendruomenėje, priimtų jų patirtį taip kurdami savo asmenybės individualybę, kad išliktų savimi tarp kitų.

        2020 metai  tai iššūkis įgyvendinant projektus. Dėl COVID-19 pandemijos paskelbus karantiną, per trumpą laiką turėjome persiorientuoti ir persiorganizuoti savo veiklas, kad būtų saugu mokiniams jose dalyvauti.  

           Birželio 1019 d.  mokyklos bendruomenė įgyvendino projektą „Vasara drauge“. Projekto tikslas – plėtoti vaikų pozityvios socializacijos galimybes, sudarančias sąlygas ugdymuisi, saviraiškai, bendravimui, dalyvavimui ir į(si)traukimui į prasmingą veiklą.

         Įgyvendinant šį tikslą buvo siekiama gerinti mokinių emocinę savijautą, įtraukiant juos į kūrybines / prevencines veiklas. Mokiniams buvo pasiūlyta daug ir įvairių užsiėmimų: atliko kūrybines užduotis, sportavo, žaidė, piešė, gamino odinius knygų skirtukus, aplankė Liaudies buities muziejų Rumšiškėse, pasigrožėjo alpakomis Trakų alpakų ūkyje. 

             Projektas finansuotas Elektrėnų savivaldybės Švietimo ir ugdymo programos lėšomis, buvo skirta 900 Eur.

             2020 m.  rugsėjo–gruodžio mėn. įgyvendinome projektą „Ištiesk pagalbos ranką“. Tikslas – plėtoti vaikų pozityvios socializacijos galimybes, sudarančias sąlygas ugdymuisi, saviraiškai, bendravimui, dalyvavimui ir į(si)traukimui į prasmingą veiklą.

         Įgyvendinant šį tikslą buvo siekiama gerinti mokinių emocinę savijautą, įtraukiant juos į kūrybines veiklas, plėsti socialinį vaiko patyrimą, sudarant saugią ir sveiką ugdymosi aplinką mokykloje. Mokiniai dalyvavo praktinėje-edukacinėje veikloje „Emocijos, jų valdymas, nesuvaldymo pasekmės” bei grupiniuose žaidimuose-užsiėmimuose, kuriuose naudotos edukacinės priemonės, skirtos gerinti mokinių emocinę savijautą.

              Projektas finansuotas Elektrėnų savivaldybės Švietimo ir ugdymo programos lėšomis, buvo skirta 800 Eur.

              2020 m.  rugsėjo–gruodžio mėn. įgyvendinome projektą „Vaiko sėkmė – emocinė sveikata II“ (tęstinis). Projekto tikslas – psichikos sveikatos stiprinimas (patyčių, smurto ir savižudybių prevencija, pagalba elgesio ir emocinius sutrikimus turintiems vaikams).

           Įgyvendinant šį tikslą pavyko organizuoti tik vieną veiklą-užsiėmimą naudojant sensorines priemones. Kitų planuotų veiklų, t. y. mokinių susitikimo su psichologu E. Karmaza, nepavyko įgyvendinti dėl COVID-19 pandemijos atsiradusių ribojimų.

          Mokykloje įgyvendintas projektas „Vaiko sėkmė – emocinė sveikata II“ (tęstinis), finansuotas Elektrėnų savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis, kurių buvo skirta 356 Eur.

L. Čugunovienė,
R. Mikalauskienė,
R. Sendzikienė,
E. Volosevičienė
Elektrėnų pradinė mokykla