Akivaizdus 2020-2021 m. pandemijos dėl COVID-19 suvaržymų ir karantino poveikis fizinei sveikatai, bet ne mažiau reikšminga neigiama įtaka ir psichikos sveikatai. Vaikai tapo gana pažeidžiama grupe, nes pandemijos metu įvestas karantinas padidino socialinį atsiribojimą, judėjimo apribojimus ir tai lėmė jų vienatvės jausmo atsiradimą dėl nepatenkintų socialinių, bendravimo poreikių. Socialinio konteksto trūkumas svarbus mokinių motyvacijai mokytis ir mokymosi sėkmei. Tačiau santykiai su bendraamžiais, realus, „gyvas“ bendravimas yra ir svarbus psichikos sveikatos veiksnys. Jų dėka ne tik formuojamas tapatumas, bet ir savivaizdis, savivertė.

Elektrėnų pradinė mokykla įgyvendino projektus, kuriais siekė, kad mokiniai lengviau adaptuotųsi juos supančių žmonių bendruomenėje, priimtų jų patirtį taip kurdami savo asmenybės individualybę, kad išliktų savimi tarp kitų.

2021 m. rugsėjo–gruodžio mėn. mokyklos bendruomenė įgyvendino projektą „Vaiko sėkmė – emocinė sveikata III“(tęstinis). 

Projekto tikslas – stiprinti vaikų socialinius ir emocinių sunkumų įveikimo gebėjimus, šalinant Covid-19 pandemijos pasekmės.    

Įgyvendinant šį tikslą buvo siekiama stiprinti vaikų socialinius ir emocinių sunkumų įveikimo gebėjimus bei gerinti mokinių emocinę savijautą, įtraukiant juos į kūrybines/prevencines veiklas, plėsti socialinį vaiko patyrimą, sudarant saugią ir sveiką ugdymosi aplinką mokykloje ir už jos ribų. Veiklos buvo organizuotos taip, kad vaikai stiprintų socialinius ir emocinių sunkumų įveikimo gebėjimus, įgytų naujų. 

3-4 klasės mokiniai susitiko su psichologu Evaldu Karmaza. Susitikimo tema „Nuo patyčių link bendravimo“. Lektorius kartu su mokiniais diskutavo apie mokykloje kylančius konfliktus, kaip patyčias pakeisti gražiu bendravimu. 1-2 klasių mokiniai dalyvavo praktinėje edukacijoje „Draugystė: emocijos ir jų valdymas“. Mokiniai dalyvavo organizuotose švietėjiškose, prevencinėse veiklose: akcijoje skirtoje Pasaulinei psichikos sveikatos dienai, iniciatyvoje „Tolerancijos miestas“.

Šis projektas finansuotas Elektrėnų savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis.

2021 m. birželio–gruodžio mėn. įgyvendinome projektą „Padėk sau ir kitiems“. 

Šio projekto tikslas – formuoti ir tobulinti mokinių socializacijos įgūdžius; suteikti galimybes vaikų saviraiškai dalyvauti prasmingoje, įdomioje ir įvairioje veikloje, stiprinti emocinę gerovė bei psichinė sveikatą, kurią paveikė karantino laikotarpis.

Projekto lėšomis įsigytų priemonių pagalba ugdytas savęs ir emocinio pasaulio pažinimas per kūrybines veiklas, stiprinamas bendravimas ir bendradarbiavimas bei lavinamas emocinis intelektas. Vaikai dalyvavo:  psichologo E. Karmazos užsiėmimuose, edukacinėse veiklose Elektrėnų savivaldybės Viešojoje bibliotekoje, vyko į Lietuvos liaudies buities muziejų, kuriame susipažinos su krašto įstorija ir supančia aplika.

Mokykloje įgyvendintas projektas „Padėk sau ir kitiems“finansuotas Elektrėnų savivaldybės Švietimo ir ugdymo programos projektų lėšomis. 

A. Kumeliauskaitė,

I. Mačionytė,
R. Mikalauskienė,
R. Sendzikienė,
Elektrėnų pradinė mokykla