Projektinės veiklos mokykloje

Spartėjantis mūsų gyvenimo tempas ir informacijos srautai didina įtampą ne tik suaugusiems, bet tai neigiamai veikia ir vaikus. Daugelis mato, kad patyčios neretai yra įprasta realybė, tačiau mokiniai vis tiek ieško tų vietų, kur jie bus suprasti, išgirsti. Jiems reikia to sveiko bendravimo, kurį galima sukurti ir toje pačioje mokykloje, klasėje.

Mes manome, kad vaikai gali daugiau suvokti, sukurti, pasiekti, kai jiems padedi aktyvuoti savo galias ir gebėjimus, padedi išmokti juos valdyti, plėsti ir jais naudotis.

Įgyvendinti mūsų siekius padėjo Elektrėnų pradinėje mokykloje vykdyti projektai.

2019 m. rugsėjo–gruodžio mėn. mokyklos bendruomenė įgyvendino projektą „Vaiko sėkmė – emocinė sveikata“. 

Projekto tikslas – stiprinti vaikų psichikos sveikatą, vykdant patyčių, smurto prevenciją, taikant ankstyvosios intervencijos priemones, kartu įtraukiant tėvus į pozityvios tėvystės ugdymą.   

Įgyvendinant šį tikslą buvo siekiama gerinti mokinių emocinę savijautą, įtraukiant juos į kūrybines/prevencines veiklas, plėsti socialinį vaiko patyrimą, sudarant saugią ir sveiką ugdymosi aplinką mokykloje ir už jos ribų. Veiklos buvo organizuotos taip, kad vaikai galėtų tobulėti ir atskleisti turimus gebėjimus, įgytų naujų. 

Mokiniai susitiko su psichologu Evaldu Karmaza. Susitikimo tema „Nuo patyčių link bendravimo“. Lektorius kartu su mokiniais diskutavo apie mokykloje kylančius konfliktus, kaip patyčias pakeisti gražiu bendravimu. Buvo organizuotos psichologo Evaldo Karmazos paskaitos tėvams „Pradinukai ir ribos: iššūkis tėvams“. Paskaitų metu užmegztas artimesnis ryšys su tėvais padėjo pamatus efektyvesniam komandiniam darbui vaiko labui.

Šis projektas finansuotas Elektrėnų savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis, kurių buvo skirta 1050 Eur.

2019 m. birželio–gruodžio mėn. įgyvendinome projektą „Atraskime save ir kurkime santykius drauge II“. 

Šio projekto tikslas – plėtoti vaikų socializacijos galimybes, sudaryti sąlygas ugdymuisi, saviraiškai, bendravimui, dalyvavimui ir įtraukimui į prasmingą veiklą.

Projekto lėšomis įsigytų priemonių pagalba ugdytas savęs ir emocinio pasaulio pažinimas per kūrybines veiklas, stiprinamas bendravimas ir bendradarbiavimas bei lavinamas emocinis intelektas. Vaikų užimtumas pertraukų metu  skatino jų pozityvų bendravimą per įvairias veiklas. Vaikai, kurie aktyviausiai dalyvavo įvairiuose projekto, mokyklos renginiuose, buvo paskatinti kelione į  Megos PC „Curocity“.

Mokykloje įgyvendintas projektas „Atraskime save ir kurkime santykius drauge II“ finansuotas Elektrėnų savivaldybės Vaikų socializacijos rėmimo programos lėšomis, kurių buvo skirta 580 Eur. 

Ramutė Mikalauskienė
Elektrėnų pradinė mokykla