Savo darbeliais palaikome Ukraina. Lai šie paukšteliai atneša taiką.