Tolerancijos ranka

       Šių metų lapkričio 16 dieną, kaip ir kasmet, Elektrėnų pradinėje mokykloje buvo minima Tolerancijos diena.

       Šiais metais tolerancijos dienos simbolis – rankos. Šios idėjos esmė – žmogaus rankomis pasaulyje daromi geri ir blogi darbai. Rankos gali kurti, bet rankos gali ir sugriauti. Akcentuota, jog visų rankos yra skirtingos: mažo vaiko, suaugusio ar senyvo žmogaus, vyro ir moters, skirtingų rasių atstovų – skirtingos rankos.

      Klasėse, mokiniai su savo mokytojais, aptarė tolerancijos reikšmę ir įtaką žmonių tarpusavio bendravimui, tolerancijos ribas ir tai, kad toleravimas negali virsti abejingumu.

       Kiekvienas mokinys išsikirpęs po ranką, ant jos rašė gerus darbus, įvairiomis technikomis ją dekoravo.

      Mūsų mokykla, kaip ir kasmet, prisidėjo prie šios akcijos linkėdama, kad tolerancija apsigyventų mūsų širdyse, o mūsų rankos tegul ją išreiškia gerais darbais. Į šios dienos minėjimą įsitraukė visa mokyklos bendruomenė.

       Susitikę mokyklos aktų salėje, gėrėjomės mūsų visų sukurta „Tolerancijos ranka“.

Psichologė Sandra Judickienė

Socialinė pedagogė Ramutė Mikalauskienė