Vasario 16-oji

Sakų lašely miega praeitis:

Lietuvių godos, karžygių narsumas,

Motulės ašaroj sustingusi viltis,

Padangėn kylantis Tėvynės dūmas.

Mažam lašely gintaro skaidraus

Pušų ošimas, marios begalinės.

Ką atsakysiu, jei manęs paklaus:

Kas būtum be savos gimtinės?

Suspaudus gintaro krislelį delnuose,

Ištarsiu: kolei plaks širdis krūtinėj,

Tave minėsiu savo maldose,

Manoji Gintaro Tėvyne...

(I.Gimžūnienė)

       Lietuvoje plaka tūkstančiai karštų, tėvynę mylinčių širdžių, o jose telpa visa Lietuva – visa jos praeitis, dabartis ir ateitis. 

     Mokykloje buvo paminėta graži Lietuvos Valstybės atkūrimo šventė. Mokiniai su mokytojomis kalbėjo apie valstybės susikūrimo istoriją, skaitė kūrinius apie Lietuvą, lipdė Gedimino pilis, piešė piešinius, gamino širdeles.

       Mokyklą papuošėme mokinių kurtais darbais.