Kaip dirbsime?

 

Reaguodami į situaciją dėl koronaviruso (COVID-19) plitimo, Elektrėnų pradinėje mokykloje ugdymo procesas ir kita veikla organizuojama vadovaujantis šiuo metu galiojančiais LRV nutarimais, Valstybės operacijų vadovo sprendimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais veiklą. 

 

ATKREIPIAME DĖMESĮ, kad į mokyklos patalpas ekstremaliųjų situacijų laikotarpiu įleidžiami TIK mokyklos darbuotojai atlikti būtiniausias funkcijas laikantis saugumo ir higienos reikalavimų.

 

Mokinių tėvai (globėjai), kiti asmenys į mokyklą gali patekti tik suderinę susitikimo laiką iš anksto.

 

Kadangi situacija nuolat kinta, neišvengiamai bus priimami nauji sprendimai, todėl prašome būti supratingiems, atsakingiems, tolerantiškiems ir nuolat sekti informaciją.

 

Su mokytojais galima susisiekti elektroninio dienyno „Mano dienynas“ žinutėmis ar jų asmeniškai pateiktais telefono numeriais sutartu laiku.

 

Visais klausimais prašome kreiptis darbo dienomis:
El. p. elektrenupradine@gmail.com 

Tel. (8 528) 36778 (8.00–17.00)

  

Skubios informacijos galima teirautis šiais kontaktais:

  • Direktorė  Virginija Stanislovaitienė, mob. +370 611 24 107
  • Direktoriaus pavaduotoja ugdymui – Angelė Pačėsienė, mob. +370 673 73 527
  • Direktoriaus pavaduotoja ugdymui  Ingrida Mačionytė, mob. +370 650 74 142
  • Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams – Lina Čugunovienė, mob. +370 673 73 583

Šiuo visiems sudėtingu laikotarpiu švietimo pagalbos specialistai teikia konsultacijas elektroniniu paštu ar išimtinais atvejais iš anksto suderinus individualų susitikimą. Susitikimo metu turi būti užtikrinti saugos ir higienos reikalavimai.

Socialinė pedagogė, visuomenės sveikatos specialistė:
Ramutė Mikalauskienė
El. p. ramute.socialine@gmail.com
Mob. +370 673 73 376

Logopedė, specialioji pedagogė:
Jolanta Pėtnyčienė
El. p. jolanta.p1977@gmail.com 


Psichologė:
Sandra Judickienė
El. p. sandra.judickiene@gmail.com