Kaip dirbsime?

Kas dirbs?

Reaguodami į susidariusią situaciją dėl koronaviruso (COVID-19) plitimo, Elektrėnų pradinėje mokykloje nuo 2020 m. kovo 13 d. iki 2020 m. kovo 27 d. imtinai stabdomas ugdymo procesas ir atšaukiama visa suplanuota veikla, renginiai.

 


Visais klausimais prašome kreiptis darbo dienomis:
El. p. elektrenupradine@gmail.com (8:0016:00)

Tel. (8 528) 36778 (8:0012:00)

 

 

Informacinių priemonių priežiūros specialistas (mokytojų, mokinių konsultavimas):
El. p. itp@devido.lt

ATKREIPIAME DĖMESĮ, kad į mokyklos patalpas karantino laikotarpiu įleidžiami TIK mokyklos darbuotojai atlikti būtiniausias funkcijas laikantis saugumo ir higienos reikalavimų.

  

Kadangi situacija nuolat kinta, neišvengiamai bus priimami nauji sprendimai, todėl prašome būti supratingiems, atsakingiems, tolerantiškiems ir nuolat sekti informaciją mokyklos interneto svetainėje, el. dienyne.

 

Šiuo laikotarpiu mokykloje visi darbai organizuojami, kiek tai įmanoma, nuotoliniu būdu, tačiau visi mokytojai ir administracijos darbuotojai yra pasiekiami.

 

Su mokytojais galima susisiekti elektroninio dienyno „Mano dienynas“ žinutėmis ar jų asmeniškai pateiktais telefono nr. nuo 8.00 val. iki 13.00 val.

Skubios informacijos galima teirautis šiais kontaktais:

  • Direktorė  Virginija Stanislovaitienė, mob. +370 611 24 107
  • Direktoriaus pavaduotoja ugdymui  Ingrida Mačionytė, mob. +370 650 74 142
  • Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams – Lina Čugunovienė, mob. +370 673 73 583

Šiuo visiems sudėtingu laikotarpiu švietimo pagalbos specialistai teikia konsultacijas elektroniniu paštu ar išimtinais atvejais iš anksto suderinus individualų susitikimą. Susitikimo metu turi būti užtikrinti saugos ir higienos reikalavimai.

Socialinė pedagogė, visuomenės sveikatos specialistė:
Ramutė Mikalauskienė
El. p. ramute.socialine@gmail.com
Mob. +370 673 73 376

Logopedė, specialioji pedagogė:
Jolanta Pėtnyčienė
El. p. jolanta.p1977@gmail.com 


Psichologė:
Sandra Ceslevičienė
El. p. sandra.cesleviciene@gmail.com