Gamtamokslinis ugdymas pradinėse klasėse    

Gamtamokslinis ugdymas pradinėse klasėse

        Mūsų mokykla, kaip ir daugelis Lietuvos mokyklų, dalyvauja projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“, kurio tikslas didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą, modernizuojant gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką. Šio projekto įgyvendinimo metu mokykla aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonėmis ir įranga, skirta 1–4 klasėms. Mokytojai turi galimybę naudotis parengta metodine medžiaga, kaip naudoti priemones pamokose.