Mokyklos vadovo 2018 metų veiklos ataskaita    

Mokyklos vadovo 2018 metų veiklos ataskaita

            Mokyklos bendruomenė per 10 dienų nuo ataskaitos paskelbimo gali pateikti pasiūlymus dėl jos vertinimo Mokyklos tarybai (Mokyklos tarybos pirmininkei Ingridai Mačionytei elektroniniu paštu ingaelek@yahoo.com).